Musikobilds  YouTube-kanal      Facebook         Besökare: [counter]      Uppdaterad: 11 Feb.

Trädgårdsgatan.

Köpmangatan Modigs varuhus
Storgatan / Erikssons Guldsmed Storgatan
   
Inspelningar av Musikobild Inspelningar av Musikobild
Evelyn RibbenvikCould i have this dance Isabelle Hofrén / Shoreline
Tobba Englund / En annan tid en annan plats. Tommy Höglund / Hon och jag
Thore Boström / City girl Linda Häggström / Every little thing
Leif-Tommys / Kommer du till sommaren Sven-Eric Mörtsjö´s / Blå var stjärnenatten
The Busters Group 66
Tommys / Tidigt 60-tal. Lennes Combo
Tommys 1966 Dean Beats
IFK Härnösand Älgarna 1958
När Domus kom till stan Video från Härnösand
Bildspel från Härnösand 1927
Producerad av Musikobild
 

År 1928

Bron över Ångermanälven diskuteras.

Som tidigare vid flera tillfällen meddelats, ha planer varit å bane att utlysa ett större möte för diskussion av den aktuella frågan om en bro över Ångermanälven vid Sandö. Enligt vad VA erfarit vid samtal med initiativtagaren till förslaget, landstingets ordförande, folkskollärare Enar Berglund i Strömnäs, är det nu bestämt, att det planerade mötet skall äga rum i Sprängsviken i februari. Professor Forsell, som utarbetat förslag till eventuell bro, kommer därvid att närmare redogöra för sitt förslag. Vid mötet, som hölls den 25 februari och bevistades av 1.000 personer, föredrogs av hr Berglund ett hälsningstelegram från länets riksdagsmän. Det löd: Västernorrlands riksdagsmän frambära till brobyggnadsmötet sina förhoppningar om ett gott och eningt resultat av strävandet att fortast möjligt åstadskomma tilfredsställande komunikationer mellan byggderna å ömse sida om Ångermanälven. Vennerström, Molander, Österström.

Arne Borg.

Arne Borg vann finalen på 1.500 meter fritt simsätt i Amsterdam med tiden 19.51.8 vilket är nytt olympiskt rekord. Charlton, Australien blev tvåa. Borg ledde från start till mål. Svenskarna vann en dubbelseger i modern femkamp. Thorfeldt belade första plats med Lindman på andra och Berg på fjärde. Rudolf Svensson erhöll guldmedaljen i grekisk-romersk brottning. Flugviktaren Lennart Bohman, Ö-vik fick stryk på poäng i boxning av tysken Böck. 

Landsarkiv i Härnösand.

Den väntade propositionen om inrättande av landsarkiv för Norrland har nu framlagts på kamrarnas bord. I propositionen föreslår riksdagen att till utförande av specialritningar till en byggnad för ett till Härnösand förlagt landsarkiv för Norrland för budgetåret anvisa ett extra reservationsanslag på 3.500 kr.

Svårt återfå konstföremål.

Vid biskopsvisitationen i Ådalsliden den 19 och 20 maj beklagade biskop E. Lönegren det otillfredsställande förhållandet, att församlingen avhänt sig flera kyrkliga konstföremål, som utlånats till Norrlands kulturhistoriska museum i Härnösand men trots upprepade påstötningar icke kunnat återfås. Föremålen utlånades, enligt kyrkoherde Tjernström, år 1912.

Fontän till Härnösand.

I en skrivelse till stadsfullmäktige meddelar fru Jenny Andersson att hon och övriga sterbhusdelägare efter vicekonsul Fredrik Andersson beslutat hugfästa hans minne genom att till Härnösands stad donera en monumental fontän att placeras i stadsträdgården mitt emot S:t Petrilogen, på den plats där för närvarande sommartid blomstergrupper pläga anordnas. Skisser till fontänen komma att utarbetas av konstnären Almgren.