klart.se

Du är besökare: [counter]                                                                                        Sidan uppdaterad: 21 Mars

På sidan Blogg redovisas de senaste förändringarna på hemsidan.  

J.O. Nilssons Färgeri och kemiska tvättanstalt. Fabrik och mottagning Viktoriagana 2. Mattvätt och Möbeltvätt. Etablerad år 1891.
I hörnet Storgatan 25 / Trädgårdsgatan 6 ser vi den gamla anrika butiken Guld Erikssons. I dag på denna plats finns Guldsmed Kalling AB. Gamla Nybron (Svängbron) Sparbankshuset, Skandinaviska Banken, Whilhelm Blombergs Järnhandel.
Video: När Domus kom till stan Video: Härnösand
Östra kanalen med ångaren Nyland. / År 1927 Wikmanska huset Storgatan 14 / År 1927
Bron över Östra kanalen Torget
Remember when / Evelyn Ribbenvik Shoreline / Isabelle Hofrén
Kommer du till Sommaren / Leif-Tommys Du är min kära vän / Sven-Eric Mörtsjö´s
Tommys i början av 60-talet.  Tommys i början av 60-talet
Dean Beats Group 66
Lasse Holm / Diggeloo Ö-vik 2011 Molly / Invigning av Ådalsbanan 2012 Lena Philipsson / Diggeloo Härnösand  Tommy Nilsson / Murberget 2014
Hundra år med Ådalens folk. / 1886

Demonstration i Kramfors.

Rösträttsdemonstration höll nedre Ådalens rösträttsvänner i går (17 maj) i Kramfors. Demonstrationståget afgick efter kl 2 från ångbåtsbryggan, företrädt af ett standar med inskrift: "Allmän rösträtt". Kandidat O. Högberg hälsade de närvarande och härefter höll f. riksdagsmannen J. Myrdahl ett kraftigt framfört tal. Å mötesplatsen voro samlade väl 600 deltagare.


Förening för handlare.

Till möte å hotell Rosenqvist i Sollefteå samlades i måndags ett 70-tal handlanden från alla socknar inom Ådalen för att diskutera för handelklassen viktiga frågor. 1) Anses det behövligt, att köpmännen i Ådalen bilda handelsförening? Frågan besvarades af mötet med ja och föreningen skulle erhålla namnet Ångermanlands handelsförening.


Lifligt intresse för folkhögskola i Ådalen.

Den nya folkhögskolan i Ådalen synes, glädjande nog, komma att omfattas med lifligt intresse. Af enskild person erbjudes fri lokal för skolor, om hon förläggs till Torsåker. Flera elever äro redan antecknade till deltagande i undervisningen. Förberedande underhandlingar pågå om anställande af lärare, hvilkas namn och föregående lif äro en borgen för, att anstalten ej blott kommer att lämna god undervisning, utan äfven ledes af en god, för vår ungdom värnande och fostrande anda.


Nordpolen funnen.

Rysk telegrambyrån har mottagit ett telegram från Irkutsk, att Nansens leverantör, en sibirisk köpman, meddelat till guvenören i Kolymsk, Nordsibirens, att Nansen uppnått polen och upptäckt land därstädes samt återvänt (13 febr).


Finsk badstuga vid folkskola.Kommunalstämman i Junsele har den 11 januari beslutat att för en kostnad af 800 kr låta uppbygga och inrätta en s.k. finsk badstuga vid folkskolan. I första hand skulle den vara afsedd för skolbarnen. Junsele torde vara en af de få församlingar i hela Sverige som beslutat inrätta skolbad.


Ramsele räddat!

Förslaget om inrättandet af ett utminuterings och utskänkningsställe i någon af byarna Krången, Nyland eller Viken i Ramsele, hvilket förslag kommunalnämnden förut tillstyrkt, behandlades den 13 d:s å kommunalstämma, därvid stämman efter votering, som föregick af en liflig diskussion beslöt förkasta förslaget i dess helhet.


Celeber förlofning.

Förlofning har eklaterats mellan fröken Dora Westerlund, dotter till den berömde Enköpingsdoktorn, och grefve Leo Tolstoi, son till bekante store ryske författaren.


Till Sollefteå.

K. m.:t har förordnat om vesternorrlands regementes förflyttning från Sångamo till å Sollefteå bruks egor beläget område. (12 dec).


Mörkt i Ö-vik.

Den elektriska belysningen är ännu ej i ordning i Örnsköldsvik och missnöjet med dröjsmålet är stigande. (14 jan).


Vaccination.

Vaccinationen mot smittkoppar kan innevarande år fira sitt 100-års jubileum.

Svunnen tid.

Gamla Härnösands företag.
Länk till Gamla Härnösands företag
Upp