Du är besökare: [counter]                                                                                        Sidan uppdaterad: 17 Aug.
På sidan Blogg redovisas de senaste förändringarna på hemsidan.                     Facebook    

Bildspel från Härnösand 1927

Tunnbrödsbakning.
Bildspel från Hemsö Fästning. Producerad av Musikobild. 
Kjell Wallanger och Lasse Norberg Kramfors-Alliansen efter match mot Brommapojkarna 1978 (0-0) 1978 års säsong av Division ΙΙ bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta serie. Varje serievinnare gick direkt upp i Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division ΙΙΙ.
Taxi stationen Skeppsbron Vy från Artellerigatan
I hörnet Storgatan 25 / Trädgårdsgatan 6 ser vi den gamla anrika butiken Guld Erikssons. I dag på denna plats finns Guldsmed Kalling AB. Gamla Nybron (Svängbron) Sparbankshuset, Skandinaviska Banken, Whilhelm Blombergs Järnhandel.
Video: När Domus kom till stan Video: Härnösand
Östra kanalen med ångaren Nyland. / År 1927 Wikmanska huset Storgatan 14 / År 1927
Bron över Östra kanalen Torget
Remember when / Evelyn Ribbenvik Shoreline / Isabelle Hofrén
Kommer du till Sommaren / Leif-Tommys Du är min kära vän / Sven-Eric Mörtsjö´s
Tommys i början av 60-talet.  Tommys i början av 60-talet
Dean Beats Group 66
Lasse Holm / Diggeloo Ö-vik 2011 Molly / Invigning av Ådalsbanan 2012 Lena Philipsson / Diggeloo Härnösand  Tommy Nilsson / Murberget 2014
Hundra år med Ådalens folk. / 1906

Inga krigare utan  tänder.

Regementchefen för Norbottens regemente påpekar i en till landtförsvarsdepartemente ingifves skrifvelse, att det under den senaste tiden allt oftare inträffat, att militärläkare förklara fast anställda och beväringsmän odugliga till krigstjenst på grund af tandlöshet. Det händer icke sällan tillägger regementschefen att vid sport och idrottstäflingar som anordnas under beväringsrekrytskolorna, att men bland pristagarna finner "icke vapenföra" just i sådana täflingar som kräfva styrka , uthållighet och smidighet. Men de åro ju tandlösa!!!


Dreyfus frikänd.

Kasstionsdomstolen har upphäft den af krigsrätten i Rennes öfver Dreyus afkunnande domen utan att hänvisa saken till ny krigsrätt. Domstolen anser att Dreyfus oskuld är bevisad och frikänner  Dreyfus från alla mot honom riktade anklagelser.


Olympiska spelen i Athen.

Vid bedömandet af de gymnastiska prestationerna vid olympiska spelen i Athen kommer norrmännen och danskarna i första klass. Svenskarna voro hors de concours. I stafsprång blev tjänstemannen B. Söderström, Stockholm, n:o 2. I loppet på 5 eng. mil inkom svensken J. Svanberg som ander man och n:o 3 blef svensken E. Dahl, Stockholm. (Athen-OS 1906 var en extra tävling och den enda olympiad som gått ett icke skottår.)


Sverige får ny Prins.

I dag på morgonen (23 april) ingick från Stockholm följande telegram: Härtiginnan af Skåne nedkom kl.11.10 i natt med en prins. Allt väl. Den nyfödde prinsen har fått namnet Gustav Adolf Oscar Fredrik Emanuel och skall kallas Gustav Adolf. Han är hertig af Västerbotten.


Vulkanutbrott i Italien.

Neapel 1 april: Tidigt i morse kringflöts Boscotracate fullständigt af lavaström. Befolkningen kring Vesuvius flyr. Staden ottojano är starkt hotad. Portico är insvept i ett tätt moln av aska. Neapel 10 april: Staden Ottojano är fullständig förstörd. Man tror att 200 personer ligger begrafna under ruinerna.


Bank rasade vid Kramfors.

I tidningsnumret (22 maj) meddelade vi, att järnvägsbanken vid Öd, Kramfors, befann sig i dåligt skick. På onsdag morgon ingick underrättelse om att ett skred skett kl. 12.15 samma dag rasade banken. Rasets läge är tätt  under ett högt och brandt bärg, nedom landsvägen, vid Djupdalen, c:a 2, 5 kilometer norr om Kramfors räknadt. Denna plats är en af de riskablaste längs hela banan.


Lubbe  Nordström om teatern i Hernösand.

Att hysa Thalia i en trälada hämmar sig förr eller senare. Här har hämnden rått för länge redan. Förhållandena å Arbetarföreningens teaterlokal äro nu komna så pass långt in i det absurda, att stadsborna allmänt börja inse, att någon ändring måste ske. Man har i många kretsar för länge sen tänkt på och dryftat förslaget att uppföra ett teaterhus, och bara den omständigheten att ett dyligt förslag radikalt ställer frågan på sin spets styrker dess värdehalt. Det förvånas ej, att sundsvallsborna hysa en spefull sinnesstämmning mot Hernösand och hernösandsförhållanden, ty länge nog har här rådit enn allt för sorglig stagnation och patriarkatets tvifvelaktiga välsignelse har hängt fet öfver staden.

Svunnen tid.

Gamla Härnösandsföretag.
Länk till Gamla Härnösands företag
Upp