YouTube-kanal     Facebook           Besökare: [counter]              Uppdaterad: 19 Okt.

 

Musikobilds inspelning av Sven-Ingvars (Så många mil.)

Magasiner vid Östra kanalen utgjorde ett pittoreskt inslag i stadens kommersiella liv. Bilden från 1920-talet.

Älgaspelare från Högsjö. Stående fr.v. Kjell Jonsson, Folke Berglund, Karl-Hugo Jonsson, Östen Persson och Bo Olsson.

Axelsson Pappershandel Storgatan 23 Härnösand

Vanföranstalten Härnösand.

IF Älgarna / 1970-tal Stående fr.v Greger Örjestål, Anders Selander, Karl Bäcklund, Åke Bäckström, Göran Åberg, Jan Stenberg, T. Frank, Bo Halvarsson, tränare Bengt Svensson. Knästående fr.v Leif Bäckström, Ingemar Larsson, Karl-Åke Zetterlund, Kjell Wallanger, Anders Larsson och Rolf Starrin.

IF Älgarnas juniorlag / 1958.

Gamla Busstationen Härnösand

Fällmans Mode Storgatan 28 Härnösand.

City korvbar Storgatan Härnösand.

Elmgrens Konditori Nybrogatan 7 Härnösand

1856 / Första tågresan.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 5 mars 1856 öppnades den första normalspåriga järnvägen i Sverige. Lokomotivet Oscar drog fyra person och två godsvagnar i 34 kilometers hastighet från Örebro till Nora stad.

1955 / Motboken avskaffades.

Den 1 oktober 1955 avskaffades motboken i Sverige. De nya spritlagarna som trädde i kraft medgav fri inköpsrätt för spritvaror. Nu kunde man även få köpa starköl i systembutikerna, tidigare fick starköl endast köpas mot recept på apotek. Det så kallade Brattsystemet som nu avskaffades tillkom på initiativ av läkaren och politikern Iwan Bratt.

Från 1914 tillämpades det i Stockholm och från 1917 till första oktober 1955 i hela Sverige. Systemet innebar att köpare av rusdrycker hos Systembolaget fick anhålla om inköpsrätt. Därefter kontrollerades den sökandes skötsamhet. Som bevis på inköpsrätten utfärdades en motbok, i vilken samtliga inköp registrerades. Vid missbruk kunde inköpsrätten dras in.