För mer info besök sida:

Räddningstjänstens historia i Härnösand.

Skrivet av: Göran Hagfors.

 

 

Lite historik om Härnösandsräddningstjänst.

 
 

År 1895 beslöt stadsfullmäktige att införa en fast brandkår.

De första brandkatastrofen uppstod tidigt 1700-tal då Härnösand brann ned nästan helt till grunden.

Efter branden 1721 organiserades det upp en bättre bevakning av Härnösand, där staden indelades i åtta kvarter där vissa uppsyningsmän hade ansvaret. 

1847 inköptes den första ångdrivna brandsprutan.

Senare delen av 1800-talet kom brandtelegrafen som gjorde att brandkåren kunde larmas mycket snabbt. 

Stadens förste heltidsanställde brandchef blev C M Johansson, den fasta kåren bestod av 22 fast anställda.

Angående arbetsmiljön fick man i början på 1920-talet tillgång till filtermasker som inte alltid var tillförlitliga. 

Jobbet som brandman har alltid präglats av god kamratskap både i arbetet och på fritiden. Ett lagarbete där varje man har en speciell uppgift och där man sätter stor tillit till varandra.

För mer utförlig info om Räddningstjänstens historia i Härnösand klicka på länken till höger.