1492 / Columbus upptäcker Amerika.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 12 oktober 1492 siktade Christoffer Columbus för första gången Amerika och landsteg på en av öarna i Bahamagruppen, som han döpte till San Salvador (Frälsaren). Trots att Columbus for ytterligare tre gånger till Amerika förstod han aldrig att det var en ny kontinent som hade upptäckts. Columbus första resa till Amerika tog 12 veckor. Numera kan man resa samma sträcka på några timmar med ett snabbt flygplan.

Länk tll: SO-rummet.

1856 / Första tågresan.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 5 mars 1856 öppnades den första normalspåriga järnvägen i Sverige. Lokomotivet Oscar drog fyra person och två godsvagnar i 34 kilometers hastighet från Örebro till Nora stad.

Länk tll: SO-rummet.

1869 / Suezkanalen.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 16 november 1869 inleddes Suezkanalens invigning med en gudstjänst i Port Said. Dagen därpå passerade de första fartygen genom kanalen i närvaro av kejsarinnan Eugenie från Frankrike och kejsar Frans Josef från Österrike-Ungern.

Det var fransmannen Ferdinand de Lesseps som tillsammans med 25 000 arbetare satte igång med byggandet av kanalen 1859. Kanalen som går från Port Said i norr till Port Tewfik nära staden Suez i söder är 171 kilometer lång, och 18 meter djup samt 140 meter bred vid ytan. Kanalen sparar tid och pengar för rederierna. Kanalen kortar avståndet mellan Liverpool och Bombay med nära 20 000 kilometer.

Länk tll: SO-rummet.

1872 / Största guldklimpen.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 19 oktober 1872 hittades en guldklimp på 214,3 kilo i Hill End, Australien. Det är den största guldklimp som någonsin påträffats. Guldklimpen ”Holtermann Nugget” var insprängd med kvarts så att dess totala vikt var 285,5 kilo.

Det guld som har samlats ihop på jorden under historisk tid skulle resultera i en kub med 15,5 meters sida och skulle väga 87 000 ton. Den största guldtackan i världen med rent guld väger 200 kilo, och tillverkades i japan 1995.

Länk tll: SO-rummet.

1886 / Första bensinmotordrivna fordonet.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 29 januari 1886 fick tysken Karl Benz (1844-1929) patent på en motordriven vagnkonstruktion som drevs med bensin. Det var en trehjuling på 250 kilo, som var utrustad med läderremmar och drevs med en rengöringsvätska som köpts från apotek. Trehjulingen som utvecklade en effekt av 0,86 hkr styrdes med en spak som satt lodrätt, ungefär som en ölpump. Den kunde köras med en hastighet av 13-16 km/tim.

År 1901 anmälde Österrikes generalkonsul i Nice ett antal Daimlerfordon under namnet Mercedes (hans elvaåriga dotter hette så) till de internationella tävlingarna på Rivieran. Mercedesvagnarna vann överlägsna segrar, varpå Daimlerfabriken gav alla sina bilar detta namn.

Länk tll: SO-rummet.

1886 / Frihetsgudinnan.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 4 juli 1886 invigdes Frihetsgudinnan (Statue of Liberty) i New York. Frihetsgudinnan som står vid infarten till stadens hamn är 46 meter hög. Frihetsgudinnan, som symboliserar USA:s självständighet, var en gåva till USA från det franska folket vid amerikanska oavhängighetsförklaringens hundraårsminne 1886. Statyn är ett verk av fransmannen Auguste Bartholdi. Kvinnogestalten är utförd i kopparplåt över en järnstomme.

Länk tll: SO-rummet.

1895 / Första filmvisningen.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den första offentliga filmvisningen ägde rum den 28 december 1895 i Paris. Det var bröderna Lumiére som svarade för denna föreställning. Denna nya begivenhet samlade stora skaror och dess succé gav upphov till en världsomspännande industri.

Den första offentliga filmvisningen i Sverige ägde rum den 28 juni 1896 i en tillfällig sommarteater i Malmö. Omkring 35 000 personer besökte filmvisningarna. Fotografen hade tagit bilder i Paris, och scenerna där cyklande herrar och damer i Boulognerskogen, som åkte fram mot åskådarna mottogs med applåder.

Länk tll: SO-rummet.

1901 / Nobelfesten.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 10 december 1901 delades de första Nobelprisen ut. När dynamitens uppfinnare, Alfred Nobel dog 1896, ägde han 90 fabriker. Hans personliga förmögenhet uppskattades till drygt 30 miljoner kronor i dåtidens penningvärde.

Länk tll: SO-rummet.

1903 / Bröderna Wright.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 17 december 1903 genomförde Orville Wright den första flygningen med ett motordrivet flygplan. Den historiska flygningen ägde rum vid en ödslig sandstrand vid Kitty Hawk på USA:s atlantkust.

Länk tll: SO-rummet.

1927 / Charles Lindberg flyger över Atlanten.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 21 maj 1927 klockan 22.21 landade Charles Lindberg på flygfältet Le Bourget i Paris efter den första soloflygningen över Atlanten. Den 6000 kilometer långa flygningen från Long Island i New York med det enmotoriga monoplanet Spirit of St Louis tog 33 timmar och 30 minuter. Lindbergs största problem var att hålla sig vaken. Lindberg möttes av gigantiska hyllningar i Paris, hans flygbragd gjorde honom till en världskändis.

Länk tll: SO-rummet.

1931 / Empire State Building.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 1 maj 1931 invigdes skyskrapan Empire State Building, den kanske mest kända skyskrapan i världen. Skyskrapan som är 380 meter hög (102 våningar) byggdes på rekordtid. Nitton månader efter starten kunde man inviga byggnaden. Ännu vid början av 1970-talet var Empire State Building den högsta skyskrapan i världen.

250 personer ser till att allting fungerar i skyskrapan. Varje morgon passerar 16 000 människor in genom portarna på väg till sina jobb. 40 000 turister kommer varje dygn till byggnaden. 75 hissar kan transportera 10 000 människor i timmen. Expresshissen går på en minut och sexton sekunder upp till högsta punkten.

Länk tll: SO-rummet.

1945 / Första atombomben.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 6 augusti 1945 fälldes den första atombomben över en stad. Det var den japanska staden Hiroshima som drabbades av detta hemska vapen. Bomben hade en sprängverkan på 22 000 ton trotyl. Dagens atombomber har sprängstyrkor på 50 miljarder ton trotyl. Atombomben, kallad ”Little boy”, fälldes från B29:an Enola Gay på 8000 meters höjd och dalade ner i en fallskärm och exploderade på en höjd av 580 meter över Hiroshima. Det är fortfarande inte exakt klart hur många som dog i Hiroshima, siffrorna varierar mellan 50 000-150 000 omkomna. 90 procent av alla hus förstördes vid explosionen. Tre dagar senare fällde USA ytterligare en bomb, men då över staden Nagasaki.

Länk tll: SO-rummet.

1955 / Motboken avskaffades.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Den 1 oktober 1955 avskaffades motboken i Sverige. De nya spritlagarna som trädde i kraft medgav fri inköpsrätt för spritvaror. Nu kunde man även få köpa starköl i systembutikerna, tidigare fick starköl endast köpas mot recept på apotek. Det så kallade Brattsystemet som nu avskaffades tillkom på initiativ av läkaren och politikern Iwan Bratt.

Från 1914 tillämpades det i Stockholm och från 1917 till första oktober 1955 i hela Sverige. Systemet innebar att köpare av rusdrycker hos Systembolaget fick anhålla om inköpsrätt. Därefter kontrollerades den sökandes skötsamhet. Som bevis på inköpsrätten utfärdades en motbok, i vilken samtliga inköp registrerades. Vid missbruk kunde inköpsrätten dras in.

Länk tll: SO-rummet.

1956 / Ojmjakon - den kallaste bebodda platsen.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 3 januari 1956 sjönk temperaturen till - 71 grader i byn Ojmjakon i Sibirien, som är den kallaste bebodda platsen på jorden. Den ständiga tjälen medför en del problem för invånarna i Sibirien. Tjälen är ca 250 meter djup, och inga vattenledningar kan grävas ned i marken då deras värme skulle tina tjälen och få ledningarna att sjunka. Husen som byggs står på pålar som är djupt nedsänkta i jorden. Mellan husen och jorden är det ett avstånd på cirka en meter, allt för att luften mellan markytan och husen ska hindra värmen från husen att smälta det översta markskiktet på vintern.

Det är i Sibirien som den moderna människan haft tillfälle att smaka mammutkött. Detta beror på det kalla klimatet och permafrosten. 1937 fann man en välbevarad mammut i Sibirien. Denna utdöda jätteelefant hade legat i jorden i ca 20.000 år. Mammutens kött var ätbart.

Länk tll: SO-rummet.

1957 / Hunden Lajka.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 3 november 1957 skickade ryssarna upp den 508 kilo tunga satelliten Sputnik 2 i en bana runt jorden. Ombord fanns hunden Lajka, en tik av blandras. Ryssarna ville testa hur djur påverkades av tyngdlösheten och vilken effekt den kosmiska strålningen hade på en levande varelse. Ryssarna hade inga planer på att ta ner Lajka. Det resulterade i våldsamma protester i västvärlden, speciellt i Storbritannien, som värnar om sina hundar. Den ryska ambassaden uppvaktades av många djurorganisationer som var mycket förgrymmade.

Efter tio dygns vistelse i rymden dog Lajka genom att man stängde av den utrustning som svarade för syreförsörjningen i kapseln. De ryska forskarna försökte försvara handlingen med att Lajka dött en lugn död, och dessutom blev ju Lajkas namn odödligt eftersom hon var den första levande varelsen som hade kommit ut i rymden.

Länk tll: SO-rummet.

1960 / Världens kallaste plats.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 24 augusti 1960 uppmätte ryska forskare på Antarkis temperaturen till minus 88,3 grader. Det är den lägsta temperatur som någonsin konstaterats på jorden. När temperaturen faller ner mot – 80 grader kan man vistas utomhus endast 15 minuter åt gången. Då måste de personer som trotsar kylan ha mask för ansiktet. Antarktis är dessutom den blåsigaste kontinenten i världen. Forskarna på Antarktis måste surra fast alla flyttbara föremål. Det har hänt att flygplan blivit totalförstörda när stormarna slitit loss förtöjningarna.

1960 / Havsvidunder.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 24 september 1960 sjösattes hangarfartyget USS Enterprise, ett atomdrivet havsvidunder som överträffar det mesta. Fartygets hela besättning uppgår till 5500 man. Fartygets totallängd är 335,8 meter. Mer än 16 000 måltider serveras varje dag. Destillationsanläggningen skulle kunna ge färskvatten för 1400 hushåll och elverket skulle vara tillräckligt för en stad på två miljoner invånare. Fartygets kärnbränsle kan driva fram fartyget och ge det färskvatten och elektricitet i mer än tio år.

Länk tll: SO-rummet.

1962 / Förste amerikanen runt jorden.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 20 februari 1962 färdades den 40-årige amerikanske överstelöjtnanten John Glenn som den förste amerikanen runt jorden i en rymdfarkost. Över 100 miljoner amerikaner satt framför TV-apparaterna och såg uppskjutningen. Glenn var inte speciellt imponerad av färden, men han insåg att världen nedanför krävde att han skulle låta sig imponeras. Därför beskrev han lyriskt de sandstormar som han såg i Saharaöknen och berättade om Himalayamassivets spetsiga toppar. Glenn ansåg att känslan av fart var inte större än när man satt i ett passagerarplan och tittade på moln som gled förbi långt under en. När Glenn kom in över Australien kunde han se ett stort ljusfält. Då passerade han staden Perth där invånarna hade stannat uppe på natten och knäppt på vartenda ljus de kom åt som en hälsning åt amerikanen som kom seglande i sin satellit. Efter tre varv runt jorden landade Glenn i sin Mercuryfarkost i Atlanten öster om Bahamas. Rymdfärden varade i fyra timmar, 56 minuter och 26 sekunder.

Länk tll: SO-rummet.

1973 / Norrmalmstorgsdramat.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 23 augusti 1973 startade Norrmalmstorgsdramat. Detta omtalade bankdrama skulle gastkrama Sverige i nära sex dygn. Klockan 10 den 23 augusti kom en rånare, Jan Erik Olsson, in på Svenska Kreditbankens Norrmalmstorgskontor. Han sköt med sin pistol i taket och tog tre kvinnor och en man, alla bankmän, som gisslan. När polisen kom krävde rånaren tre miljoner kronor i kontanter samt frigivning av en intern, Clark Olofsson, från Norrköpings fängelse. Regeringen gick honom till mötes men sade nej då rånaren krävde fri lejd med sin gisslan. Rånaren hade förskansat sig i bankens valv med banktjänstemännen. När förhandlingarna mellan rånaren och polisen inte gav någonting, beslöt sig polisen för att gasa ut rånaren. När polisen borrade hål i taket till valvet och släppte ner gasen, gav rånaren nästan genast upp. Gisslan kunde räddas och dramat var över efter 130 timmar. En stor del av det svenska folket kunde följa den dramatiska upplösningen direkt i TV.

Länk tll: SO-rummet.

1981 / Massor av guld.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 1 januari 1981 meddelade den amerikanska regeringen att det fanns 3436 ton guld i Fort Knox, men USA har ännu mera guld under Chase Manhattan Bank i New York. Där lagras hela 14 000 ton guld. För att komma in i detta bankvalv måste man passera sex dörrar, som var och en väger lika mycket som nio elefanter. Guld är fortfarande den högsta värdemätaren på rikedom, och om man samlar ihop det guld som har samlats ihop på jorden under historisk tid skulle det resultera i en kub med 15,5 meters sida som skulle väga 87 000 ton.

Länk tll: SO-rummet.

2001 / World Trade Center-katastrofen.

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare.

Den 11 september 2001, klockan 14.48 svensk tid, utsattes USA för den värsta terrorattacken någonsin i landets historia. Två flygplan fulla av passagerare kapades och flög med en kvarts mellanrum rakt in i två av världens högsta torn, Twin Towers som låg på Manhattans sydspets, inte långt från Wall Street och Frihetsgudinnan. De var en del av World Trade Center-komplexet där mellan 25 000 och 50 000 människor kan ha befunnit sig. Planen var fulla av bränsle och fungerade som terroristernas bomber.

Länk tll: SO-rummet.

2003 / Rymdfärjan Columbia exploderar.

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare.

Den 3 februari 2003, strax före landning, exploderade den amerikanska rymdfärjan Columbia och samtliga i besättningen omkom. Columbia var på väg tillbaka till jorden efter ett 16 dagar långt forskningsuppdrag.

När Columbia skulle återinträda i atmosfären tappade Houston kontakt med rymdfärjan. Columbia befann sig just då ovanför Texas och var 15 minuter från landning. Columbia flög med en hastighet som var 18 gånger snabbare än ljudet.

Videofilmer visade hur rymdfärjan föll i bitar och spillror från Columbia hittades över ett stort område. Förmodligen skadades rymdfärjans vänstra vinge under uppskjutningen och det ledde till katastrofen vid landningen.

Länk tll: SO-rummet.