Lite historik om Härnösands 

räddningstjänst.

År 1895 beslöt stadsfullmäktige att införa en fast brandkår. De första brandkatastrofen uppstod tidigt 1700-tal då Härnösand brann ned nästan helt till grunden. År 1895 beslöt stadsfullmäktige att införa en fast brandkår. De första brandkatastrofen uppstod tidigt 1700-tal då Härnösand brann ned nästan helt till grunden.

Efter branden 1721 organiserades det upp en bättre bevakning av Härnösand, där staden indelades i åtta kvarter där vissa uppsyningsmän hade ansvaret. 1847 inköptes den första ångdrivna brandsprutan. Senare delen av 1800-talet kom brandtelegrafen som gjorde att brandkåren kunde larmas mycket snabbt. Stadens förste heltidsanställde brandchef blev C M Johansson, den fasta kåren bestod av 22 fast anställda.  Angående arbetsmiljön fick man i början på 1920-talet tillgång till filtermasker som inte alltid var tillförlitliga. Jobbet som brandman har alltid präglats av god kamratskap både i arbetet och på fritiden. Ett lagarbete där varje man har en speciell uppgift och där man sätter stor tillit till varandra.

Göran Hagfors

För mer utförlig info om Räddningstjänstens historia i Härnösand klicka på länken.

Räddningstjänstens historia i Härnösand.

Skrivet av: Göran Hagfors.