• Mode 73-800-1023.jpg

  Mode - 73. Klädaffären med namn och mode. I takt med tiden. Då är vi den rätta affären för er. Det behöver inte vara dyrt, därför att det är affären med det senaste modet, välkommen in så får vi bevisa det för er. Vi poängterar också en liten specialitet vi har, nämligen BYXBAREN där vi erbjuder full sortering i: BYXOR för stora, BYXOR för små, BYXOR för korta, BYXOR för långa.

  Bläddra bilderna med piltangenterna.

  Antal bilder. 34

 • Åke Holmbergs Måleri-800-1013.jpg

  År 1937 bildade  Målrmästare Algot Holmberg, målerifirman A. Holmberg  & Co. Den utökades med färghandel 1944 och billackering 1955. 1957 avled  Målarmästare Algot Holmberg och skötsel övertogs av Stig och Åke. 1968 delades firman och Ab Åke Holmbergs industri och Billackering bildades med cisternmålning och sandblästringsarbeten från Karlstad i söder till Luleå i norr som arbetsfält. 1971 tog husmåleri upp på programmet eftersom två välkända måleriföretag slutat sin verksamhet. 1972 byggdes billackeringen om till den modernaste på orten med ny sprutbox och separat ugn. 1972 var även året när fasadbehandlingar blev en stor del av verksamheten, liksom fasadtvättning. Med siktet inställt på tillvaratagande av såväl gamla yrkestraditioner som de nyheter färgindustrin möjliggör i dag arbetar vi energiskt på att stärka vår ställning i Norrland.

 • Hellstrands-Tobak.jpg

  G. Hellstrand Cigarr-Snus Tobaksaffär. Cigarrer, snus, rök och tuggtobak till billigaste minut och partipriser hos Hellstrands, Östermans f.d. filial. Telefonnummer 32. Åtskilliga härnösandsbor kan nog ännu erinra sig Hellstrands ursprungliga lokaler och huset bakom ja, det är faktiskt det gamla rådhuset, som nu står på Murberget. Innan Västernorrlands Allehanda ännu hade trampat ut "barnskorna" startade ytterligare ett välkänt företag i Härnösand. Det var G. Östermans Tobaksaffär, som år 1877 slog upp sina portar för tobakshungrande härnösandsbor. För moderna härnösandsinnevånare är dock affären känd under ett annat namn, Hellstrands. Sitt slutliga namn fick firman 1892, då nuvarande föreståndare Gustav Hellstrand övertog rörelsen från grundaren. Affären bedrev också engrosrörelse med Västerbotten och Jämtland som handelsområden. Gustav Hellstrand avled år 1908 varefter affären drevs av sterbhuset. 1909 såldes firman till grosshandlare Johannes Nilsson, vilken 1931 överlät affären till sin son Gunnar, som efter tretton år sålde till nuvarande ägaren köpnan Carl-Arne Lundqvist. Innan Monopolet år 1915 startade sin verksamhet, köpte Hellstrands en stor del av sina tobaksvaror från den icke alldeles obekanta firman Strengberg, som hade fabrik i Härnösand. Under den tiden importerade emellertid Hellstrands också stora mängder rökverk. Och vi gissar nog ej så oriktigt när vi förmodar att det är åtskilliga skeppslaster tobak som via den anrika härnösandsfirman pumpats ut över, stora delar av Norrland. Under monopoltiden 1915-1960 bedrev firman ej någon egen import eller partiförsäljning av tobaksvaror. Från och med 1960 då tobaksmonopolet upphörde har såväl den direkta tobaksimporten som partiförsäljning av tobaksvaror återupptagits.

 • Kempes-800-1172.jpg

  Kempes elektriska räknar 1931 som sitt formella stiftelse år, men företaget utgör en direkt fortsättning av en firma, som grundades i Härnösand 1918. Det var Alfred Jansson elektriska Ab till vilket direktör E. Kempe kom redan 1921 som chef. Bolaget hade startad under den svåradte kristiden, av vilken redan från början fick svåra känningar, och det blev därför ingen lätt uppgift hr Kempe fick sig förelagd att sanera företaget. Utom ett gott affärsomdöme hade han emellertid en mångårig och grundlig fackkunskap att lita till. Han hade börjat inom det elektrotekniska facket redan 1898 och fullbordade sin fackliga utbildning genom skolstudier i Göteborg. Hr Kempe hade därefter anställning i Västerås m. fl. städer varefter han år 1911 kom till Visby som verkmästare vid elektricitetverket där. Efter Visby blev det Härnösand och här har han sedan stannat. År 1929 ombildades Jansson elektriska AB till Elektrokompaniet, fortfarande med direktör Kempe som chef. Under det namnet existerade emellertid firman endast i ett par år, ty år 1931 övertog som nämnts hr Kempe ensam över företaget under det nuvarande firmanamnet. De senare åren har inneburit en oavbruten utveckling och firman är också den ledande på orten inom det elektriska facket. Den sysselsätter numera ett 40-tal anställda, och den har under årens lopp utfört ett betydande antal större installationer. Tll företaget är knutna direktör Kempes tre söner av vilka den äldste kamrer Erland Kempe handhar det ekonomiska, ing. Christian Kempe det anläggningstekniska, samt yngre sonen köpman Max Kempe försäljning och inköp.

 • St. Petri Logen-800-1038.jpg

  Få krogar i landet kan i fråga om ålder, traditioner och trevnad mäta sig med S:t Petri Logen. En handfull sommarfiskande härnösandsborgare, som 1843 slöt sig samman till ett snabbt växande ordensällskap till gemensam glädje ritualinramade fiskefärder i S:t Petri tecken, byggde huset 1871. Dess vackra klassicistiska interiör i rosa och grått och blänkande guld och med dörröverstyckernas tidstypiska tänkespråk har pietesfullt bevarats. Också den gamla sällskapsorden lever med oförminskad livskraft. På S:t Petri Logen har staden haft sin festlokal i mer än hundra år. Här har kungar och prinsar, statministrar och stormän skådats sin glans i festsalens praktfulla speglar. Här har den oscariska tidens kungliga svenskar och folkhemmets kavajdemokrater dansat in det nya året och hälsat våren den sista april. Här har stadens medborgare markerat livets stora ögonblick från vaggan till graven. Föreningar och sammanslutningar, klubbar och ordensällskap möts på S:t Petri Logen. Det är en krog med atmosfär, en krog av en typ som nu snabbt försvinner. Den är väl värt ett besök, inte bara för maten.

 • Holmbergs Måleri-800-1220.jpg

  Målarmästaren och köpmannen Algot Holmberg började som lärling i yrket 1928 hos målarmästare Lundin i Härnösand, och redan år 1932 ansåg han tiden mogen att börja eget. Han slog sig ihop med en annan yrkesman i staden, och 1933 startade de i Härnösand Målarfirman Holmberg & Almström. Det blev en ganska blygsam början, men firman fick snart nog vind i seglen och växte starkare år från år. 1937 utgick Almström ur firman och den omregistrerades då till Målarfirman A. Holmberg & Co. som genom sina rejält utförda arbeten under årens lopp fått mycket god klang i byggderna. Efter en tid började Holmberg umgås med tanken på att komplettera målarfirman med en egen färghandel, och när Sjödins Eftr. i Kramfors blev till salu 1942, slog han till och inköpte firman, som den första dec. omregistrerades till A. Holmbergs Färghandel. År 1944 kom chansen igen i form av en ledig affärslokal i Sparbankshuset vid Skeppsbron i Härnösand. Holmberg hyrde lokalerna och nystartade här den första dec. A. Holmbergs Färghandel, Härnösand, som sedan blev firmans huvudaffär. Den utvecklades förvånadsvärt sanabbt, och redan efter ett par år tyckte Holmberg att det blev för mycket med de tre firmor och avyttrade därför 1947 färghandeln i Kramfors till köpman Chr. Boström. Affären i Härnösand sysselsätter nu 6 anställda och målerifirman 12 anställda.

 • Hallmans Konditori-800-1139.jpg

  Sommaren 1928, närmare bestäm 28 juni,  startade konditormästare Nils Hallman  sin konditorirörelse. Som de flesta nystartade företag var rörelsen i början av en blygsam omfattning. Men då herr Hellman haft förmånen att lära yrket hos en av landets förnämsta konditorimästare Otto Nordström, tog rörelsen på Villavägen fart och härnösandsborna fick upp ögonen för Hellmans goda bakverk. 1933 var det därför tid att flytta ner på sta´n och konditorimästaren Hallman övertog då Konditoriet Temprance, vilket han driver under firmanamnet Hallmans Konditori. Läget vid Norra Kyrkogatan är emellertid ej det bästa, vilket dock inte har hindrat stadens innevånare att hitta dit och där köpa sina konditorivaror. Genom god kvalitet har därför Hallmans fått en stor kundkrets. Konditoriet har moderniserats under årens lopp, men den verkligt genomgripande moderniseringen genomfördes 1946, då tillverkningslokalerna fick ett förstklassigt, hygiensikt utformande med moderna kylanläggningar m.m. Under senare år har ochså tillverkningen av glass ökat. Hallmans glass har blivit mer och mer omtyckt för var dag och numera försäljes den i praktiska och hygieniska pappförpackningar i olika storlekar. Glassen har blivit desserten nr. 1 och dessertglassen nr. 1 har blivit Hallmans glass. Genom medlemsskap i Sveriges Konditor-Förening och Tårtförmedlingen är Hallmans väl skickat att förse allmänheten med de förnämsta konditorivaror, som i dag kan tillverkas.

 • Härnösands Tunnbrödfabrik-800-1040.jpg

  Härnösands Tunnbrödsfabrik kan i år fira sitt 25-års jubileum. År 1948 startade Fabrikör Nils Johan Sundqvist och Nils E. Dahlin tunnbrödsbageriet på Bondsjögatan 7 i Härnösand. Efterfrågan på maskinbakat tunnbröd blev allt större, varför företaget år 1952 fick överta större lokaler i samma fastighet, vilket gjorde att fabrikens totala yta kunde fördubblas. År 1964 ingick Erik Westin som delägare tillsammans med Nils Johan Sundqvist. Fabrikationen av tunnbröd och paltbröd således i början huvudskligen inom länet. Sörmlänningarna har numera upptäckt det norrlänska brödet, vilket medfört att Härnö tunnbröd numera finns i de flesta butiker över hela landet.

 • Almia-800-997.jpg

  AB Almia Heminredning startades år 1946 av Alf Kassberg. Sortimentet bestod i början huvudsakligen av moderna möbler i alm och mahogny. Den snabba expansionen inom möbelsektorn har gjort att företaget idag för ett brett sortiment av moderna möbler från ledande svenska möbelfabrikanter. I sortimentet ingår även möbler från såväl norska som danska tillverkare. Under senare år har sortimentet även utökats att omfatta heltäckande mattor. Utmärkande för AB Almia Heminredning har alltid varit en god service och mottot allt för kunden.

 • Östman & Svenssons-800-1155.jpg

  I allmänhetens förtroende i 25 år. Östman & Svenssons Färghandel fyller den 1 Januari 25 år. Den har under denna tid byggt upp ett välgrundat anseende och förtroende hos allmänheten. Firman startades av herr Axel Östman och Joel Svensson. Affären erhöll en god start och den första lokalen, som var inrymd i huset Storgatan 23, visade sig redan efter ett halvt år vara för liten. Då hyrdes de nuvarande lokalerna vid Nybrogatan 7, där under de följande åren stora utvidningar allt eftersom affären utvecklades. Firman hanlade då liksom nu med kemikalier och tapeter, färger, oljer och fernissor i såväl parti och minut och vidare ingick i rörelsen skärskild fotografisk avdelning. Herr Svensson exploaterade på ett tidigt stadium ett nytt saft extrakt, som under namnet Ocial, mycket snabbt kom att få vidsträckt spridning och användning i hushållen landet runt. Ocial exporterades t.o.m. en tid till Amerika och har prisbelönts vid utställningar i Sundsvall och Härnösand. Grundaran herrarna Svensson och Östman dog resp. 1932, 1934 varefter firman ombildades till aktiebolag. Dess nuvarande chef  är disponent Sigge Nyberg.

 • Söens-800-1151.jpg

  År 1898 öppnade herr Sigfrid Nylander skoaffär i huset Köpmangatan 10, där nuvarande Hantverkshuset är beläget. 1923 övertogs affären av fröken Ida Sörén, som även tidigare medarbetat i affären, närmare bstämt sedan år 1901. När hon nu stod som affärens innehavare, ombildades firman i hennes namn och firmanamnet blev då Söréns Skomagasin. Under årens lopp växte affären i populäritet, och kundkretsen blev allt större. Vid Köpmangatan 10 fanns affären till år 1939, då de gamla byggnaderna måste rivas för att ge plats åt det nya Hantverkarhuset. Efter tillfälliga besök i ett par lokaler i staden flyttade så affären år 1940 till nya, moderna lokaler i Sagabiografens hus, Storgatan 37.

 • Tempo-800-1001.jpg

  1957 öppnade Tempo det 29:e varuhuset i Åhlén & Holms företag. 1000 kvadrat försäljningsyta. Halva kvarteret Glasmästaren togs i anspråk. Varuhuschef var Ivar Svärdh. 1965 byggdes Tempo om, och hela kvarteret Glasmästaren togs då i anspråk. Parkeringsdäck i anslutning till varuhuset, försäljningsytan uppgick då till 1700 kvadratmeter. Varuhuschef var Harry Ols. 1973 ett nytt Tempo, med nya färger utökning av försäljningsytan till 2300 kvadratmeter. Ett nytt plan med textil på 600 kvadratmeter i nedre planet, med rulltrappa. Helt ny inredning på livsmedel. Varuhuschef var Anders Ericsson.

 • Prisma Bokhandel-800-1027.jpg

  Grundaren av vad som i dag är Prisma Bokhandel var Adjunkten Per Magnus Huss som år 1843 vid sidan av sin pedagogiska verksamhet ur sin lilla boklåda började förse gymnasister och annan skolungdom med läroböcker. Fram till 1905 utvecklades firman under olika ägare, för att detta år övertagas av Bokhandlare Vicktor Åström, som också fäste sitt namn på bokhandeln. Via en aktiebolagsbildning åren 1921-1950 med Bokhanlare Arvid Olsson som chef, övertog sistnämda år Bokhandlare Nils Lindstedt ledarskapet av rörelsen. År 1966 öppnade köpmannavaruhuset Prisma i Härnösand och firman ingick där med en bokhandelsavdelning, pappersvaror och leksaker, med Bokhandlare Björn Lindstedt som föreståndare. År 1968 överflyttades Åströms Bokhandel till Prisma och ändrade namn till Prisma Bok och pappershandel AB med Bokhandlare Nils Lindstedt som v. dir. och Bokhandlare Björn Lindstedt som föreståndare. 

   

 • Torsvik-800-1011.jpg

  Torsviks Sågverk Ab grundades 1922. 1927 beslutar man om plywoodtillverkning och man bygger om fabriken. 1931 påbörjar man tillverkning av lamellträ. 1940 ödeläggs fabriken av en eldsvåda. 1942-1943 tas den nya fabriken i drift. Vid mitten av 1970-talet var ett hundra tal personer anställda vid fabriken. Den 30/6 1980 lades fabriken ned och 1984 revs byggnaden.

 • Nordiska Parfymeriet-800-1168.jpg

  År 1927 började Nattvig Höijer inom frisyryrket, förts då på "herrsidan" för sedan att han genomgått Stockholms frisörskola övergå till damfrisöryrket. År 1934 startade han sin damfrisering Nattvig Höijer i en lokal vid Torget för att fem år senare, 1939 utvidga och flytta densamma till de nuvarande lokalerna i Stattshotellets annex. Redan från början hade lokalerna fått en för den tiden fullt modern utformning och nu i dagaran står en ny etapp klar, då lokalen fått en ny make up och kan presenteras i hypermodernt skick. City Damfrisering, stadens äldsta med c:a 40 år på nacken, inköptes år 1944, och är en liten intim och trevlig damfrisering. Höijers förestås av fru Key Säll och City av Karin Johansson, både erkänt skickliga damfrisörskor med ansvar för kunden. 1946 startade herr Höijer Nordiska Parfymeriet. Där tillverkas allt inom den kemisk-tekniska branschen för frisersalonger m. m. samt säljer firman all slags apparatur, inredningar och dyligt. Firmans specialité är tillverkningen av Lady Keys schampocreme, en enastående bra schampocreme för både damer och herrar.

 • Härnösands Gummiverkstad-800-1207.jpg

  Man skrev 1925, vid vilken tid bilismen hade börjat göra sig mer gällande, då Bror Hedin öppnade en gummiverkstad i Härnösand. Starten var naturligtvis mycket blygsam, men firman gick dock sakta framåt. Vid åresskifet 1931-1932 övertog fabrikör Helge Jonsson firman. Han var då endast 23 år gammal. Trots sin ungdom hade han hunnit med att förskaffat sig en omfattande yrkeskännedom under lärlingsåren i Sundsvall. I takt med den ökade förekomsten av bilar utvecklades också firman och redan år 1935 anskaffades en fullständig ny maskinpark. Verkstaden var belägen vid Storgatan 39 till år 1945, då de nuvarnde lokalerna togs i besittning.

 • Herr-City-800-1012.jpg

  Den 17 mars 1962 startade Sonny Boström sin första  herraffär. Tack vare god kontakt och inspirerande samarbete med ledande modekomfektionärer kan Herr-City erbjuda en ständigt ökande kundkrets ett varusortiment som spänner över ett brett register. 

 • Fr Ramström-800-1030.jpg

  Omkring 1870 hade Ramström börjat handel med oljor och maskinförnödenheter samt dessutom verkat som ångbåtskommissionär. Eftersom företaget ständigt utvecklades och Ramström därför måste ha fler medarbetare och framförallt någon som kunde "ta vid" i framtiden, hemkallades sonen Herman, vilken tillsammans med Fredrik Lundqvist övertog rörelsen år 1895. Ombildning till aktiebolag skedde 1922 året före Fredrik Lundqvists bortgång. Lundqvist efterträddes av sonen Erik vilken medverkade i firman fram till 1936. I och med att tredje generationen, genom ingengör Fritz Ramström inträdde i företagen 1927 fick detta ett markant "maskinell" prägel. Fritz Ramström som i flera år praktiserat i Amerika anade att tekniken och därmed den s. k. maskinåldern skulle bli något att satsa på. De genomgripande förändringar som under Fritz Ramströms ledning har också visat sig ge det gamla skeppsföretaget vind i seglen. I dag kan man gott säga att Ramström är ett av de större företaget i sin branch i landet.

 • Färgkompaniet-800-925.jpg

  Året var 1962 då den gamla välkända härnösandsfirman Sjöströms Färghandel, övertogs av köpman Gunnar Jansson och ändrade namn till Färgkompaniet. Firman har sedan dess genomgått en succesiv omdisposition av sina lokaler, och är idag en modernt arbetande färghandel som kan tillgodose alla de önskemål dagens upplysta konsumenter har rätt att kräva. Fram till årsskiftet 1971-1972 bedrev firman även en speciell parfymeriavdelning under namnet Parfymeri Svanen. Dessa lokaler har nu i stället tagits i anspråk för en välsorterad tapetavdelning där Ni som kund kan välja på det mesta inom moderna väggbeklädnadsmaterial.

 • Ica-Matmarknad-800-1012.jpg

  Vårt företag startade med ICA-matmarknad i Varuhuset Prisma den 16 juni 1966. Den 1 febr. införlivades Brännans Livs Krokvägen 9 Härnösand och den 2 jan. 1973 utökades företaget med ytterligare 2 butiker, Köpcentrum Älandsbro och Mini-Center Hovsgatan 17 Härnösand.

 • Sundströn-Herrekipering-800-1311.jpg

  Sundströms Herrekepering. I början av 1914 övertog Carl Sundström den förut i många år av Sven Dahl i Härnösand drivna manufaktur och beklädnadshandel vid Trädgårdsgatan och grundade därmed den herrekeperingsfirma som i våra dagar har ett aktat namn bland stadens herrar.

 • Blomberg Järnhandel-800-944.jpg

  Redan år 1902 startade Wilhelm Blomberg sin järnhandel vid Stora Torget i Härnösand. År 1920 överlämnade han ledningen av affären till Ernst Norén som under många år utövade chefskapet och utvecklade affären. År 1938 flyttade Blombergs in i nya lokaler på Köpmangatan 5. Efter Ernst Noréns bortgång övertogs ledningen av affären av Direktör Åke Heldeby, som år 1963 blev verkställande direktör i bolaget. År 1972 förvärvade Direktör Heldeby tillsammans med 11 anställda i företaget hela aktiestocken, för att säkra företagets vidareutveckling. Blombergs har under alla dessa år blivit välkänt i hela länet och fått den allra bästa goodwill.

 • Nordlövs 100 år.jpg

  Nordlöws 100 år. (1873-1973) I november 1873 grundade J.F. Hauge företaget som firar 100 års jubileum. Haugens rörelse sköttes i slutet av seklet av Julius Nordlöw och Kurt Bergström, vilka 1903 i egen regi drev företaget vidare fram till 1921. Efter nämda år är Julius Nordlöv ensam innehavare av firman i vilket C.H. Nordlöw inträdde 1933.

 • Wukkans.jpg

  S.A.Wulkans Hemslöjd ock Leksaksaffär  grundades år 1900. I Affären, som till en början inrymdes i fastigheten Trädgårdsgatan 3 erhöll snart en sån stor kundkrets att det blev nödvändigt att utöka rörelsen, varför de redan efter två års tid inköpte fastigheten Köpmangatan 3 dit affären flyttades.

 • VA-Kvitto.jpg

  Ett kvitto från annonsering i Västernorrlands Allehanda 1910.

 • Bil Nordlunds-800-1035.jpg

  Historik över Automobilfirman J. G. Nordlund AB:s utveckling. 1924 startades J. G. Nordlund med en gummirings och tillbehörsagentur, vilken efter en blygsam början fick god fart och ett par år senare utökades med försäljning av bilar, närmare bestämt Chevrolet. Under åren 1927-1928 såldes Studerbaker och 1929 övertogs försäljningen för General Motors. Efter 15 år utbyttes denna agentur 1944 mot ensamförsäljning i Härnösands och Sollefteå distrikten för Scania Vabis dieseldrivna lastbilar och omnibussar.

 • Expert Radio-800-1020.jpg

  Expert Radio-Tv hörnan. Posthuset. Ägare Sture Lidgren.

 • Bobbes-800-1019.jpg

  Bobes startades 1953. Butikens adress var storgatan 29.

 • Polyfoto-800-1029.jpg

  1934 startade Helge Bergqvist Polyfoto i Härnösand. Den första tiden var butiken belägen på storgatan 23. 1972 flyttade affären till storgatan 27.

 • Klädvaruhuset-Ullånger-800-1021.jpg

  1960 övertog P.G. Sandström sin fars affär som grundades 1923 som diversehandel. 1969 uppfördes klädvaruhuset vid E4.

 • Härnösands Bilaffär-800-1034.jpg

  1973 den 22 februari invigdes det nya bilhuset på Bodsjöhöjden. Invigningsförrättare var Biskop Arne Palmqvist. Det har aldrig hänt tidigare att någon biskop invigt någon bilanläggning. Den märkliga invigningen uppmärksammades av Sveriges Radio och övrig press.

 • Mercur-1032.jpg

  Maskinskrivningsbyrån Mercur öppnaden sin butik på storgatan 27 av Oscar Marmont år 1926.

 • Härnösands Fastighetsbyrå-800-1028.jpg

  1914 började Hans Östlundh en blygsam fritidsverksamhet med främst försäkringackvisition som arbetsuppgift. Rörelsen utvecklades snart och 1924 övergick Östlundh på heltid till försäkrings och andra former av agenturer. 1927 började arbetet med fastighetsaffärer.

 • Ådalens Bilaffär-800-1054.jpg

  I vår nyutbyggda anläggning inryms Härnösands störta bilhall. Nära 1000 kvadratmeter och med plats för mer än 60 bilar.

 • Guld-Erikssons-800-1035.jpg

  Guld-Eriksson startade 1906, då grundaren E.J. Eriksson kom till staden från Gävle, där han gått i guldsmedslära. Det läge butiken har i dag har den haft sedan 1912 då juvelare F. Kjellins affär övertogs. Den gamla träfastighet, som affären då låg i, ersattes 1962 av det moderna affärshus där butiken (i dag) är belägen. Nu 2016 inrymmer Guldsmed Kalling AB dessa lokaler, Trädgårdsgatan 6.