Antal bilder: 29

 • UTSTÄLLNING MURBERGET-R.jpg

  Sevärd utställning på Murberget Härnösand / 2015.

 • MURBERGET 49-RUNDAD.jpg

  Midsommarfirande på Murberget Härnösand / 2012.

 • MURBERGET 62-RUNDAD.jpg

  Handelsboden. På 1860-talet öppnade Jonke Berglund en handelsbod i Köpmanholmen. Handelsboden låg vid bryggan där ångbåtarna la till.

 • MURBERGET 60-RUNDAD .jpg

  Handelsbod från Köpmanholmen. Inredningen i den här handelsboden kommer bland annat från Jonke Berglunds butik.

 • MURBERGET 6-RUNDAD.jpg

  Den här skolan kommer från Gideå utanför Örnsköldsvik. Skolan invigdes 1846 och var en av de första folkskolorna i länet. På 1930-talet flyttades skolbyggnaden till Murberget.

 • MURBERGET 59 -RUNDAD .jpg

  Klassrummet i skolan från Gideå. Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola. Det beslutade Sveriges riksdag 1842.

 • MURBERGET 56-RUNDAD .jpg

  Ångermanlandsgården / Murberget Härnösand.

 • MURBERGET 55-RUNDAD .jpg

  Ångermanlandsgården / Murberget Härnösand.

   

 • MURBERGET 54-RUNDAD .jpg

  Ångermanlandsgården / Murberget Härnösand.

 • MURBERGET 53-RUNDAD .jpg

  Ångermanlandsgården / Murberget Härnösand.

 • MURBERGET 52-RUNDAD.jpg

  Ångermanlandsgården / Murberget Härnösand.

 • MURBERGET 51-RUNDAD.jpg

  Ångermanlandsgården / Murberget Härnösand.

 • MURBERGET 10-RUNDAD.jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925 för att likna en kyrka från medeltiden. Då var den svenska kyrkan ännu katolsk. Det mesta av inredningen är från 1700-talet. Vid den tiden hade kyrkorna i Sverige sedan länge övergått till den protestantiska läran.  Murbergskyrkan är sedan 2010 avlyst som kyrkorum. Det betyder att alla kan använda den, oavsett religion eller trosuppfattning.

 • MURBERGET 21-RUNDAD .jpg
 • MURBERGET 18-RUNDAD .jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925.

 • MURBERGET 14-RUNDAD .jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925

 • MURBERGET 15-RUNDAD .jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925.

 • MURBERGET 24-RUNDAD .jpg

  Klockstapeln Murberget.

 • MURBERGET 13-RUNDAD .jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925.

 • MURBERGET 11-RUNDAD .jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925.

 • MURBERGET 17-RUNDAD.jpg

  Murbergskyrkan är byggd 1925 för att likna en kyrka från medeltiden. Då var den svenska kyrkan ännu katolsk. Det mesta av inredningen är från 1700-talet. Vid den tiden hade kyrkorna i Sverige sedan länge övergått till den protestantiska läran.  Murbergskyrkan är sedan 2010 avlyst som kyrkorum. Det betyder att alla kan använda den, oavsett religion eller trosuppfattning.

 • MURBERGET 9-RUNDAD .jpg

  Kyrkkrogen kommer ifrån Anundsjö. Sitt namn har stugan fått sedan den i slutet av 1700-talet användes som utskänkningsställe för brännvin från Gustav ΙΙΙ:s statliga kronobrännerier. Stugan flyttades till Murberget 1917.

 • MURBERGET 8-RUNDAD .jpg

  Kyrkstugorna kommer från kyrkstaden vid Anundsjö sockenkyrka. Anundsjö kyrkstad revs i sin helhet 1918. Året innan flyttades fyra av byggnaderna till Murberget, Härnösand.

 • MURBERGET 7-RUNDAD.jpg

  Sockenmagasinet är ett gemensamt förråd där bönderna förvarade korn, råg och havre. Det här magasinet är byggt på 1700-talet och har stått vid kyrkan i Häggsjö. 1916 flyttades byggnaden till Murberget.

 • MURBERGET 5-RUNDAD.jpg

  Denna milsten är från 1841. Då var Carl XΙV  Sveriges kung. Drottning Christina införde år 1649 ett system med milstenar. En större milsten markerade en gammal svensk mil, det vill säga 10688 meter. År 1891 förlorade milstenen sin funktion. Då infördes ett nytt metersystem där en mil blev lika med 10000 meter.

 • MURBERGET 3-RUNDAD.jpg

  Denna rundloge är från 1700-talet och kommer från Svedje by i Ullånger. 1931 flyttades den till Murberget, Härnösand.

 • MURBERGET 2-RUNDAD.jpg

  Härbre är en gammal typ av byggnad, denna är byggt år 1691 och flyttades 1915 från Bålsjö by i Bjärtrå till Murberget, Härnösand. En av de äldsta byggnaderna på museet.

 • MURBERGET 1-RUNDAD.jpg

  Torpet beboddes av Johanna Persdotter mellan 1877-1913. Stugan flyttades 1914 från Järsta by söder om Härnösand till Murberget, Härnösand.

 • MURBERGET 33-RUNDAD .jpg