Nästa sida

 • TEKNIS-00-R.jpg

  Bild 73.  Tekniska skolan / Härnösand.

  Antal bilder: 218

 • VY ÖVER NORRA BRÄNNAN-01-R.jpg

  Bild 74.  Vy över Brunnshusgatan och Norra Brännan / Härnösand.

 • FLICKSKOLAN-01-R.jpg

  Bild 75.  Kommunala Flickskolan / Härnösand.

 • VY ÖVER STADEN-02-R.jpg

  Bild 76.  Resisenset Härnösand stod färdigt år 1790.

 • STORGATAN-01-R.jpg

  Bild 77.  Storgatan med kullerstensbeläggning vid sekelskiftet. T. h. ser vi Apoteket Kronan och  Åmell Målares skylt.

 • TOBAKSMONOPOLET-2-R.jpg

  Bild 78.  Ph. U. Strengberg & Co:s AB Jakobstad, grundade 1903 en fillialfabrik i Härnösand. Den började blygsamt i en nyinköpt träbyggnad. Inom kort fördubblades anläggningen, som snart blev för trång. 1906 byggdes en modern fabrik, en tegelbyggnad i fyra våningar som 1908 utvidgades med en flygel med samma dimentioner tornet + s:a fabriksbyggnaden. Tack vare sina populära märken Fennia, Armiro och Bospor var fabriken snart landets största tillverkare av munstyckscigaretter. 1912 började tillverkningen av cigarrer bl. a. Strengbergs Blå, även som tuggtobak och snus. 1914 redovisar firman 500 arbetare och en tillverkning av 146.159.000 st. cigaretter, 7.936.625 st. cigarrer, 326.296 kg snus, 1.048 kg tuggtobak till ett värde av 3.753.185 kr. Fabriken inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.

 • BUSSTATIONEN-01-R.jpg

  Bild 79.  Gamla busstationen / Härnösand.

 • TOBAKSMONOPOLET-01-R.jpg

  Bild 80.  F.d. Tobaksmonopolet / Härnösand.

 • ÖSTRA KANALEN-01-R.jpg

  Bild 81.  Östra kanalen / Härnösand.

 • NYBRON-02-R.jpg

  Bild 82.  Nybron med Stadshotellet och Sparbanken i bakgrunden / Härnösand.

 • VY ÖVER NATTVIKEN-01-R.jpg

  Bild 83.  Vy över Nattviken / Härnösand.

 • NYBROGATAN-02-R.jpg

  Bild 84.  Nybrogatan Härnösand.

 • VY ÖVER STADEN-01-R.jpg

  Bild 85.  Vy över Härnösand. Bilden tagen ftån Kackelacken.

 • BÅTHAMN-NATTVIKEN-R.jpg

  Bild 86.  Småbåtshamn-Nattviken / Härnösand.

 • STORGATAN-BODENS EL-R.jpg

  Bild 87.  Storgatan Härnösand.

 • SKEPPSBRON-02-R.jpg

  Bild 88.  Skeppsbron Härnösand / Statshotellet till höger på bilden.

 • JÄRNVÄGSSTATIONEN-01-R.jpg

  Bild 89.  Järnvägstationen  Härnösand Oscar ΙΙ invigde järnvägstationen år 1894.

 • VY ÖVER CENTRUM-01-R.jpg

  Bild 90.  Vy över centrum / Härnösand.

 • SKEPPSBRON-01-R.jpg

  Bild 91.  Hamnen / Härnösand. Statshotellet och Sparbankshuset.

 • TORGET-02-R.jpg

  Bild 92.  Torghandel / Härnösand.

 • TORGET-01-R.jpg

  Bild 93.  Torghandel på 1890-talet.

 • STORGATAN-SAGA BIOGRAFEN-R.jpg

  Bild 94.  T.v. på bilden ser vi Barrdunges Eftr. Storgatan 34 och därefter i det lilla trähuset ligger All Tjänst som sedemera flyttade längre bort på Storgatan och t.h på bilden ligger biografen Saga Storgatan 37.

 • NYBROGATAN-01-R.jpg

  Bild 95.  Nybrogatan 7 Härnösand.

 • DMKYRKAN-01-R.jpg

  Bild 96.  Domkyrkan / Härnösand.

 • DOMKYRKAN-V.KYRKOGATAN 800-533-R.jpg

  Bild 97.  Västra Kyrkogatan med Domkyrkan i bakgrunden.

 • RÅDHUSET-01-R.jpg

  Bild 98.  Rådhuset i Härnösand uppfördes åren 1786-1791 som gymnasiebyggnad. År 1882 såldes byggnaden till Härnösands stad och började att användas som Rådhus.

   

 • KÖPMANGATAN-02-R.jpg

  Bild 99.  Köpmangatan / Härnösand.

 • KÖPMANGATAN-01-R.jpg

  Bild 100.  Korsningen Köpmangatan - Nybrogatan,  Härnösand / 1958.

 • NYBRON-01-R.jpg

  Bild 101.  Nybron Härnösand.

 • RESIDENSET-01-R.jpg

  Bild 102.  Residenset i Härnösand stod klart 1790. Byggnadsminnesmärke 1935.

 • VY ÖVER NORRA INLOPPET-01-R.jpg

  Bild 103.  Vy över norra inloppet / Härnösand.

 • 22-RÅDHUSET-R.jpg

  Bild 104.  Rådhuset i Härnösand uppfördes åren 1786-1791 som gymnasiebyggnad. År 1882 såldes byggnaden till Härnösands stad och började att användas som Rådhus.

   

   

   

   

 • VYKORT-63-R.jpg

  Bild 105.  Korsningen Köpmangatan-Nybrogatan Härnösand. T.v. på bilden Frimurarhotellet.

 • VYKORT-50-R.jpg

  Bild 106.  Härnösands lasarett.

 • VYKORT 004-RUNDAD.jpg

  Bild 107.  Fotot tagit från gamla Navigationsskolan mot Norrstan. T.v. på bilden ligger Nybrogatan. Foto från 1905.

 • Härnösand-1892-Nattviken-R.jpg

  Bild 108.  Vy mot Härnösands centrum.  Foto från 1892.

 • Storgatan-1930-talet-800-533-R.jpg

  Bild 109.  Storgatan Härnösand någon gång under 1930-talet.

 • Östra Kanalgatan-1900-talet-R.jpg

  Bild 110.  Ett motiv från Östra kanalen i Härnösand där Brunnshusleden nu drar fram. Vattenståndet i kanalen ser betydligt högre ut än idag. Pratts bensin reklamerade man för och Mobergs velociped-bil och motorverkstad hade lokaler i ett av de gamla röda magasinen på platsen, vilka nu är borta.

 • NYBROGATAN-1956-R-BILD 2.jpg

  Bild 111.  Nybron Härnösand 1956.

 • HÄRNÖSAND VID SEKELSKIFTET 800-533-R.jpg

  Bild 112.  Härnösand vid sekelskiftet.

 • HÄRNÖSAND CA 1880-R.jpg

  Bild 113.  Vy över Härnösand år ca 1880.

 • 23-RÅDHUSET-R.jpg

  Bild 114.  Rådhuset Härnösand.

 • VÄSTRA KYRKOGATAN-1962-R .jpg

  Bild 115.  Västra Kyrkogatan / Härnösand 1962.

 • TORGHANDEL-1962-R .jpg

  Bild 116.  Torghandel / Härnösand 1962.

 • BODENS ELEKTRISKA-R.jpg

  Bild 117.  Domus huset t.v. på bilden t.h. ser vi Bodens Elektriska Storgatan 16  Härnösand.

 • HEMSIDAN-STORGATAN 15-1-R.jpg

  Bild 118.  Vy över Härnösand.

 • HEMSIDAN-RINGVÄGEN 25-R.jpg

  Bild 119.  Konsum Ringvägen 25 / Härnösand.

 • MURBERGSKYRKAN-1-R.jpg

  Bild 120.  Murbergskyrkan är byggd 1925 för att likna en kyrka från medeltiden. Då var den svenska kyrkan ännu katolsk. Det mesta av inredningen är från 1700-talet. Vid den tiden hade kyrkorna i Sverige sedan länge övergått till den protestantiska läran.  Murbergskyrkan är sedan 2010 avlyst som kyrkorum. Det betyder att alla kan använda den, oavsett religion eller trosuppfattning.

   

 • HEMSIDAN-VIKTORIAGATAN 12-R.jpg

  Bild 121.  Härnösands kooperativa förening Viktoraigatan 12 / Härnösand.  

 • HEMSIDAN-TULLPORTSGATAN 9-R.jpg

  Bild 122.  Konsum Tullportsgatan 9 / Härnösand.

 • BILD-21-R.jpg

  Bild 123.  Läroverket / Härnösand.

 • BILD-20-R.jpg

  Bild 124.  Stadskärnan / Härnösand.

 • BILD-19-R.jpg

  Bild 125.  Nattviken / Härnösand.

 • BILD-18-R.jpg

  Bild 126.  Kanalen / Härnösand..

 • BILD-17-R.jpg

  Bild 127.  Friluftsfrämjandets stuga.

 • BILD-16-R.jpg

  Bild 128.  Rådhuset i Härnösand uppfördes åren 1786-1791 som gymnasiebyggnad. År 1882 såldes byggnaden till Härnösands stad och började att användas som Rådhus.

   

 • BILD-15-R.jpg

  Bild 129.

 • BILD-14-R .jpg

  Bild 130.  Kanaludden / Härnösand.

 • BILD-13-R.jpg

  Bild 130.  Gamla Statshotellet och Sparbankshuset / Härnösand.

 • BILD-12-R.jpg

  Bild 131.  Vy över norra inloppet till Härnösand.

 • BILD-11-R.jpg

  Bild 132.  Vy över Härnösand.

 • BILD-9-R.jpg

  Bild 133.  F.d. Tingshuset Härnösand.

 • BILD-10-R.jpg

  Bild 134.  Länstyrelsen Härnösand.

 • BILD-8-R.jpg

  Bild 135.  Domkyrkan Härnösand.

 • BILD-7-R.jpg

  Bild 136.  Domkyrkan Härnösand.

 • BILD-6-R.jpg

  Bild 137.  Tekniska skolan Härnösand.

   

 • BILD-5-R.jpg

  Bild 138.  Nattviken  Härnösand.

 • 026-R.jpg

  Bild 139.  Storgatan 31 Härnösand (Tremans)

 • POSTEN-GAMLA-RUNDAD.jpg

  Bild 140.  Gamla Posthuset Västra Kyrkogatan  Härnösand.

 • POSTEN FÖRSTA SPADTAGET-RUNDAD.jpg

  Bild 141.  Första spadtaget för nya Posthuset Köpmangatan 13  Härnösand.

 • POSTEN BYGGARBETSPLATS-1-RUNDAD.jpg

  Bild 142.  Byggarbetsplats Posthuset Köpmangatan 13  Härnösand.

 • POSTEN BYGGARBETSPLATS-2-RUNDAD.jpg

  Bild 143.  Byggarbetsplats Posthuset Köpmangatan 13  Härnösand.

 • VÅRSTA-1966-1-RUNDAD jpg.jpg

  Bild 144.  Vårsta Diakonigård  Härnösand. Invigdes 19 september 1912 / Bilden tagen 1966.

 • EGET VYKORT-RUNDAD.jpg

  Bild 145.  Nybron blev färdig för trafik under slutet av 1894. Den var först avsedd att förses med jernvägsspår, men den planen övergavs tillsvidare. Den kallades under sin tillblivelse för Järnvägsbron, Långbron och Kronholmsbron. Det var en svängbro av järnkonstruktion och vållade en hel del besvärligheter i gång och körtrafiken, då den ibland råkade hållas öppen för sjöfarten vid samma tid som post och tågresande skulle passera till och från jernvägsstationen.

 • STORGATAN MED VÄSTRA KANALEN-1956-RUNDAD.jpg

  Bild 146.  Storgatan. T.v. på bilden ser vi taket på Biograf Fyrens entré, trähuset på höger sida är Boström & Bergqvists Färghandel.

 • HÄRNÖSAND MODIGS VARUHUS-1958-RUNDAD.jpg

  Bild 147.  Modig Varuhus Köpmangatan, Härnösand / 1958.

 • KÖPMANGATAN MED MONARKS-1958-RUNDAD.jpg

  Bild 148.  Köpmangatan, Härnösand / 1958.

 • KORSNINGEN KÖPMANGATA OCH NYBROGATAN-1958-RUNDAD.jpg

  Bild 149.  Korsningen Köpmangatan-Nybrogatan Härnösand / 1958.

 • TORGET-1912-RUNDAD.jpg

  Bild 150.  Härnösands rådhus stod på torget från 1726 till 1920 då det revs och flyttades till Länsmuseet Murberget. Foto från 1912.

 • NATTVIKEN CA 1880-TALET-RUNDAD.jpg

  Bild 151.  Nattviken, Härnösand / 1880-talet.

 • KÖPMANGATAN-1900-RUNDAD.jpg

  Bild 152.  Köpmangatan, Härnösand / 1900.

 • HÄRNÖSAND-SEKELSKIFTET-RUNDAD.jpg

  Bild 153.  Storgatan, Härnösand / Sekelskiftet.

 • HÄRNÖSAND SEKELSKIFTEN-BRANDSTATION-RUNDAD.jpg

  Bild 154.  Härnösands brandstation / Sekelskiftet.

 • HAMNEN HÄRNÖSAND-1908-RUNDAD.jpg

  Bild 155.  Stadshotellet i Härnösand byggdes 1897-1898 / Bilden tagen 1908.

 • AUTOMOBILCENTRALEN KÖPMANGATAN 10-1923-RUNDAD.jpg

  Bild 156.  Automobilcentralen / Köpmangatan 10 Härnösand / 1923.

 • 023-RUNDAD.jpg

  Bild 157.  Sundsvalls Enskilda bank / Härnösand.

 • VYKORT 068-RUNDAD.jpg

  Bild 158.  Statsparken med St. Petri Logen i bakgrunden /  Härnösand.

 • VYKORT 069-RUNDAD.jpg

  Bild 159.  Restaunten, Jubileumsutställning 1935  Härnösand.

 • VYKORT 070-RUNDAD.jpg

  Bild 160.  Nybron blev färdig för trafik under slutet av 1894. Den var först avsedd att förses med jernvägsspår, men den planen övergavs tillsvidare. Den kallades under sin tillblivelse för Järnvägsbron, Långbron och Kronholmsbron. Det var en svängbro av järnkonstruktion och vållade en hel del besvärligheter i gång och körtrafiken, då den ibland råkade hållas öppen för sjöfarten vid samma tid som post och tågresande skulle passera till och från jernvägsstationen.

 • VYKORT 071-RUNDAD.jpg

  Bild 161.  Utsikt från Kronholmen, Härnösand.

 • VYKORT 072-RUNDAD.jpg

  Bild 162.  Nattviken, Härnösand.

 • 010.jpg

  Bild 163.  Smitingens havsbad / Härnösand.

 • VYKORT 061.jpg

  Bild 164.  Härnösands hamn i vinterskrud.

 • VYKORT 046.jpg

  Bild 165. 

 • VYKORT 044.jpg

  Bild 166. 

 • VYKORT 048.jpg

  Bild 167.

 • VYKORT 049.jpg

  Bild 168.

 • VYKORT 052.jpg

  Bild 169.  Östra kanalen med sina gamla sjöbodar / Härnösand.

 • VYKORT 021.jpg

  Bild 170.  Övre delen av Storgatan / Härnösand.

 • VYKORT 054.jpg

  Bild 171.  Kanaludden / Härnösand.

 • VYKORT 055.jpg

  Bild 172.  Stadshotellet byggdes 1897-1898. 1968 revs hotellet och ersattes av det som idag är First Hotell Stadt / Härnösand.

 • VYKORT 057.jpg

  Bild 173.  Vy över Södra Sundet / Härnösand.

 • U-01-R .jpg

  Bild 174.  Starten på Domus-bygget / Härnösand.

 • VYKORT 031.jpg

  Bid 175.

 • VYKORT 033.jpg

  Bild 176.

 • VYKORT 034.jpg

  Bild. 177.

 • VYKORT 035.jpg

  Bild 178.

 • VYKORT 036.jpg

  Bild 179.

 • VYKORT 037.jpg

  Bild 180.

 • VYKORT 040.jpg

  Bild 181.

 • VYKORT 041.jpg

  Bild 182.

 • VYKORT 042.jpg

  Bild 183.

 • VYKORT 043.jpg

  Bild 184.

 • VYKORT 018.jpg

  Bild 185.

 • VYKORT 019.jpg

  Bild 186.

 • VYKORT 020.jpg

  Bild 187.  Nybrogatan / Härnösand.

 • VYKORT 025.jpg

  Bild 188.  Lasarettet / Härnösand.

 • VYKORT 026.jpg

  Bild 199.

 • VYKORT 027.jpg

  Bild 200.

 • VYKORT 028.jpg

  Bild 201.

 • VYKORT 007 RUNDAD.jpg

  Bild 202.  Torghandel.

 • VYKORT 008.jpg

  Bild 203.

 • VYKORT 010.jpg

  Bild 204.  Nedre delen av Norra Kyrkogatan med Domkyrkan i bakgrunden.

 • VYKORT 011.jpg

  Bild 205.  Vy över Härnösand, bilden tagen från Kackelabacken.

 • VYKORT 012.jpg

  Bild 206.

 • VYKORT 013.jpg

  Bild 207.

 • VYKORT 014.jpg

  Bild 208.

 • VYKORT 015.jpg

  Bild 209.

 • VYKORT 016.jpg

  Bild 210.

 • VYKORT 045.jpg

  Bild 211.

 • VYKORT 001-RUNDAD.jpg

  Bild 212.

 • VYKORT 002.jpg

  Bild 213.

 • VYKORT 003.jpg

  Bild 214.

 • VYKORT 005.jpg

  Bild 215.  Östra kanalen med ångaren Nyland / Härnösand.

 • VYKORT 006.jpg

  Bild 216.  Volontärskolan vid Volontärvägen / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 107.jpg

  Bild 217.

 • härnösand gamla bilder 110.jpg

  Bild 218.

 • härnösand gamla bilder 112.jpg

  Bild 219.

 • härnösand gamla bilder 113.jpg

  Bild 220.

 • härnösand gamla bilder 114.jpg

  Bild 221.

 • härnösand gamla bilder 117.jpg

  Bild 222.

 • härnösand gamla bilder 118.jpg

  Bild 223.

 • härnösand gamla bilder 119.jpg

  Bild 224.

 • härnösand gamla bilder 120.jpg

  Bild 225.

 • härnösand gamla bilder 121.jpg

  Bild 226.

 • härnösand gamla bilder 091.jpg

  Bild 227.

 • härnösand gamla bilder 092.jpg

  Bild 228.  Folkparken även kallad "Tullportsparken" / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 094.jpg

  Bild 229.

 • härnösand gamla bilder 095.jpg

  Bild 230.

 • härnösand gamla bilder 097.jpg

  Bild 231.

 • härnösand gamla bilder 098.jpg

  Bild 232.  Domkyrkan / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 099.jpg

  Bild 233.  Esso Motor Hotell.

 • NYBRON 1-RUNDAD jpg.jpg

  Bild 234.

 • härnösand gamla bilder 042.jpg

  Bild 235.  Harald Anderssons Bygg o Järnvaruhus / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 101.jpg

  Bild 236.  Torget på 60-talet.

 • härnösand gamla bilder 102.jpg

  Bild 237.  Nybron.

 • härnösand gamla bilder 103.jpg

  Bild 238.

 • härnösand gamla bilder 104.jpg

  Bild 239.

 • härnösand gamla bilder 075.jpg

  Bild 240.

 • härnösand gamla bilder 077.jpg

  Bild 241.  Folkhögskolan.

 • härnösand gamla bilder 079.jpg

  Bild 242.

 • härnösand gamla bilder 081.jpg

  Bild 243.

 • härnösand gamla bilder 082.jpg

  Bild 244.

 • härnösand gamla bilder 083.jpg

  Bild 245.

 • härnösand gamla bilder 084.jpg

  Bild 246.

 • härnösand gamla bilder 085.jpg

  Bild 247.

 • härnösand gamla bilder 086.jpg

  Bild 248.  Ängeskolan / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 087.jpg

  Bild 249.

 • härnösand gamla bilder 088.jpg

  Bild  250.

 • härnösand gamla bilder 089.jpg

  Bild 251. 

 • härnösand gamla bilder 090.jpg

  Bild 252.

 • härnösand gamla bilder 052.jpg

  Bild 253.

 • härnösand gamla bilder 053.jpg

  Bild 254.  Torsvik.

 • härnösand gamla bilder 054.jpg

  Bild 255.  Studentfirande.

 • härnösand gamla bilder 056.jpg

  Bild 256.  Busstationen från 1950-talet.

 • härnösand gamla bilder 057.jpg

  Bild 257.

 • härnösand gamla bilder 059.jpg

  Bild 258.  Järnvägsstationen Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 070.jpg

  Bild 259.  "Telegrafhuset" i korsningen Nybrogatan / Storgatan. Byggnaden togs i bruk 1910 och blev då lokal för telegrafen och posten.

 • härnösand gamla bilder 071.jpg

  Bild 260.

 • härnösand gamla bilder 073.jpg

  Bild 261.

 • härnösand gamla bilder 031.jpg

  Bild 262.  Kajen vid Nattviken med Torsviks Sågverk Ab i bakgrunden. 

 • härnösand gamla bilder 038.jpg

  Bild 263.  Esso-bensinstation vid busstationen / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 039.jpg

  Bild 264.

 • härnösand gamla bilder 040.jpg

  Bild 265.  Gulf-bensinstation på Kronholmen / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 047.jpg

  Bild 266.

 • härnösand gamla bilder 048.jpg

  Bild 267.  Bondsjöskolan / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 049.jpg

  Bild 268.  Bondsjöskolan / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 050.jpg

  Bild 269.  Torsvik / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 051.jpg

  Bild 270.

 • härnösand gamla bilder 017.jpg

  Bild 271.

 • härnösand gamla bilder 020.jpg

  Bild 272.

 • 007-RUNDAD.jpg

  Bild 273.  Nybrogatan / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 021.jpg

  Bild 274.  Lastkajen Modigs Varuhus / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 022.jpg

  Bild 275.  Lastkajen Modigs Varuhus / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 023.jpg

  Bild 276.

 • härnösand gamla bilder 024.jpg

  Bild 277.  Härnö Vulk / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 025.jpg

  Bild 278.

 • härnösand gamla bilder 027.jpg

  Bild 279.

 • härnösand gamla bilder 029.jpg

  Bild 280.

 • härnösand gamla bilder 030.jpg

  Bild 281.

 • härnösand gamla bilder 001.jpg

  Bild 282.  Järnvägsstationen 1958 / Härnösand.

 • härnösand gamla bilder 002.jpg

  Bild 283.

 • härnösand gamla bilder 003.jpg

  Bild 284. 

 • härnösand gamla bilder 004.jpg

  Bild 285.

 • härnösand gamla bilder 005.jpg

  Bild 286. 

 • härnösand gamla bilder 006.jpg

  Bild 287.

 • härnösand gamla bilder 007.jpg

  Bild 288.

 • 006.jpg

  Bild 289.

 • 011-RUNDAD.jpg

  Bild 290.

 • 014-RUNDAD.jpg

  Bild 291.  Torghandel / Härnösand.

 • 015.jpg

  Bild 292. 

 • 016.jpg

  Bild 293.  Nybrogatan / Härnösand.

 • 017.jpg

  Bild 294.  Härnösands hamn.

 • 019.jpg

  Bild 295.  Stadsparken / Härnösand.

 • 020.jpg

  Bild 296.

 • 021-RUNDAD.jpg

  Bild 297.

 • 024.jpg

  Bild 298.

 • 004.jpg

  Bild 299.