Nästa sida

 • 04-MAN-Org-R.jpg

  Bild 300.  Storgatan 8 och 10 Härnösand.

  Antal bilder: 80          

 • Bild-035-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 301.  1: maj-demonstrationen i Härnösand 1917. Bilden är tagen över Nybron mot Kronholmen. Enligt lokaltidningarna uppskattades antalet demonstranter till mellan 4000 och 7000.

 • H-SAND-15-R.jpg

  Bild 302.  Isakssonska handelsgården 1922. Handelsgården låg där idag Hemköp ligger. Man kom in på gårdsplanen genom en portlider. Hästarna ställdes upp och många affärer gjordes upp redan där ute på gården.

 • MAN-06-R.jpg

  Bild 303.  29 juni 1976 / Byggnadsställning blåste ner i Härnösand och orsakade stora trafiksvårigheter.

 • MAN-05-R.jpg

  Bild 304.  Korsningen Storgatan-Hospitalsgatan. Huset till höger inrymde för länge, länge sedan krogen "Sista Styfvern". Huset till vänster var i många år "affärshus". Här låg bl.a. Bergfors speciriaffär.

 • SKEPPSBRON-15-R.jpg

  Bild 305.  Skeppsbron 15 / Härnösand. Skeppsbron 15 uppfördes 1891 av grosshandlaren Carl I. Isaksson för sitt kolonialvaruhus.

 • LÅNGGATAN-R.jpg

  Bild 306.  Långgatan  med Tobaksfabrikens torn i bakgrunden. Till höger på bilden skymtar en T-Ford.

 • ÖSTRA KANALGATAN-R.jpg

  Bild 307.  Genom anläggning av Östra Kanalgatan på 1930-talet förlorade sjöbodarna sin anknytning till vattnet. Detta förhållande förstärktes ytterligare 1967 när Brunnshusgatan byggdes. (Nuvarande Brunnshusleden).

 • SPRINGERTS-01-R.jpg

  Bild 308.  Det s.k. Springertska huset, beläget i hörnet av Nybrogatan-Köpmangatan uppfördes på 1870-talet.

 • SPRINGERTS-02-R.jpg

  Bild 309.  Det s.k. Springertska huset efter ca 100 års tjänst som affär och bostadshus ansågs det saneringsmoget. Det revs 1972.              

 • SPRINGERTS-03-R.jpg

  Bild 310.  Det nya huset som ersatte det s.k. Springertska huset stod färdigt vid årskiftet 1974-1975.

 • MAN-11-REDIGERAD-R.jpg

  Bild 311.  Palladium biografen, Storgatan Härnösand. Tomten där Palladiumbiografen låg köptes 1925 för 26.000 kr. 1977 såldes rivningsfastigheten för 900.000 kr, alltså 35 gånger dyrare.

 • MAN-REDIGERAD-01-R.jpg

  Bild 312.  1975-08-27 / Trädgårdsgatan som skall lämna plats för bl.a. nya postlokaler, bank och apotek samt ca 100 smålägenheter. I dag finns City Hotell, lägenheter och apotek i de nya husen på Trädgårdsgatan.

 • Bild-034-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 313.  Härnösands hamn (Skeppsbron) Bild från 1908.

 • Bild-033-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 314.  Inre Skeppsbron fotograferad från Kronholmen på 1860-talet. Bild från Härnösands kommun.

 • H-SAND-14-R.jpg

  Bild 315.  Rotudden Härnösand på 1910-talet.

 • H-SAND-13-R.jpg

  Bild 316.  Folkskoleseminariet från 1907.

 • H-SAND-12-R.jpg

  Bild 317.  Redan år 1842 inrättades i Härnösand en navigationsskola för styrmän och sjökaptener. Navigationsskolans byggnad från 1878. Byggnaden revs 1963.

   

   

 • H-SAND-11-R.jpg

  Bild 318.  Härnösands lasarett år 1900

 • H-SAND-10-R.jpg

  Bild 319.  Vy från 1936 över Tobaksbolagets fabrik i Härnösand.

 • H-SAND-09-R.jpg

  Bild 320.  Holmgatan Härnösan.

   

 • H-SAND-08-R.jpg

  Bild 321.  Södra infarten till Härnösand på 1950-talet. (Södra vägen, nuvarande E4)

 • H-SAND-07-R.jpg

  Bild 322.  Härnösands Postens Tryckeri. Korsningen Nybrogatan-Storgatan Härnösand.

   

 • H-SAND-06-R.jpg

  Bild 323.  Vy över Härnösand från Gådeåsidan på 1880-talet.

   

 • H-SAND-05-R.jpg

  Bild 324.  Nybron Härnösand 1894 / I bakgrunden syns tinghuset och järnvägsstationen.

   

 • H-SAND-04-R.jpg

  Bild 325.  En "armada" av segelfartyg som ankrat upp på Härnösands redd våren 1896. I förgrunden syns Brunnshusgatan.

   

 • H-SAND-03-R.jpg

  Bild 326.  Det äldsta fotografiska panoramat över Härnösand?

   

 • H-SAND-01-R.jpg

  Bild 327.  Härnösands hamn och gamla Statshotellet 1898.

   

 • J-V-07-R.jpg

  Bild 328.  Vy över Östra kanalen med gamla sjöbodar, i bakgrunden Härnösands domkyrka.

   

 • J-V-05-R.jpg

  Bild 329.  Lundgrenska villa / Nybrogatan 19 Härnösand. Byggår ca 1905. 

 • J-V-04-R.jpg

  Bild 330.  Segelsällskapets klubbhus / Kanaludden Härnösand.

   

 • J-V-03-R.jpg

  Bild 331.  Strömkarlen / Passagerarfartyg byggd år 1879, längd 32,70 meter, bredd 6,60 meter, ägare Härnösand-Sollefteå Ångbåts AB.

   

 • GÖRAN 3-R.jpg

  Bild 332.  Skeppsbron Härnösand

   

 • GÖRAN 2-R.jpg

  Bild 333.  Statshotellet och Sparbankshuset. / Härnösand.

   

 • GÖRAN 1-R.jpg

  Bild 334.  Köpmangat  Härnösand / Till vänster  på bilden Monarks sportaffär.

   

 • SAANK PETRI LOGEN -2-R.jpg

  Bild 335.  Sankt Petri logen Härnösand. Foto från början av 1930-talet.

   

 • SAANK PETRI LOGEN -1-R.jpg

  Bild 336.  Sankt Petri Logens trädgård i början av 1900-talet.

   

 • Bild-032-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 337.  Foto från Kronholmen mot öster före Nybrons tillkomst år 1894.

   

   

 • Bild-031-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 338.  Ännu i början av 1900-talet var det vanligt att samer sålde sina varor på Stora Torget i Härnösand.

   

   

 • Bild-030-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 339.  Rådhuset vid Stora Torget byggdes år 1726, flyttades till Murberget i början av 1920-talet. Den låga mörka byggnaden i bakgrunden t.v. är Hellstrands Cigarraffär. Foto från 1912.

   

   

 • Bild-029-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 340.  Huset vid torgets NV hörn, där nu Systembolaget ligger.

   

   

 • Bild-028-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 341.  Torget Härnösand / T.v på bilden skymtar rådhuset, där nu i dag Nordea-banken ligger.

   

   

 • Bild-027-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 342.  Martinska huset vid Stora Torget, södra sidan av nuvarande Trädgårdsgatan. Foto från ca 1910.

   

   

 • Bild-026-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 343.  Hellstrands Cigarraffär Köpmangatan 2 startade 1877 och är nu idag Härnösands äldsta verksamma butik. I bakgrunder skymtar gamla rådhuset som byggdes år 1726 och flyttade till Murberget i början av 1920-talet.

   

   

   

 • Bild-025-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 344.  Köpmangatan Härnösand / Foto mellan 1899 och 1903.

   

   

 • BUSSTATION OCH NYBRON-01-R.jpg

  Bild 345.  Busstationen och Nybron / Härnösand.

   

   

   

 • VANFÖREANSTALTEN-R.jpg

  Bild 346. Vanföreanstalten Härnösand.

   

   

 • Bild-024-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 347.  Storgatan Härnösand / Omkring 1900-1910-talet. T.v. på bilden ligger idag Storgatan 41 på höger sida f.d. Telegrafen.

   

   

 • Bild-023-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 348.  Storgatan Härnösand / Omkring 1900-1910-talet.

   

   

 • Bild-022-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 349.  Östanbäcksgatan Härnösand.

   

   

 • Bild-021-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 350.  Härnösand på 1910-talet. Kvarteret Sjömannen, nuvarande Skeppsbron.

   

  Bild från Härnösands kommun.

 • Bild-020-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 351.  Härnösand på 1910-talet. Kvarteret Sjömannen, nuvarande Skeppsbron-Köpmangatan.

   

   

 • Bild-019-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 352.  Västra Kyrkogatan Härnösand / Träden på båda sidor av gatan sågades ner mars 1920 under uppmärksammande former.

   

   

 • Bild-018-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 353.  Nybrogatan Härnösand / Bild från 1899-1903.

   

   

 • THORSELLS-HUSET-SKEPPSBRON-R.jpg

  Bild 354.  Thorsells huset. Skeppsbron 13 Härnösand / Till höger om träbyggnaden ligger idag Posten.

   

 • FISKARGATAN-B-R.jpg

  Bild 355.  Fiskargatan Härnösand. Nuvarande Långgatan.

   

 • Domkyrkan-B-R.jpg

  Bild 356.  Domkyrka, Härnösand.

 • Bild-017-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 357.  Kasernbyggnaden på Hovsjorden. Byggnaden uppfördes under första världskriget men kom först 1931 till användning, då som lokal för Norrlands vanföreanstalt. Bild från 1920-talet.

   

 • Bild-16-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 358.  Gamla Statshotellet vid Skeppsbron under byggnad. Färdigt 1898.

   

 • Bild-15-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 359.  Tingshuset 1905.

   

 • Bild-14-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 360.  Sparbankshuset 1899.

   

 • Bild-13-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 361.  Utsikt från domkyrkotornet mot Norra sundet. Närmast ljusa byggnaden t.h. är hypotekshuset och bakom detta syns gamla biskopsgården och nya biskopsgården under byggnad. Foto från 1895.

   

 • Bild-12-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 362.  Vy mot öster över Nattviken och staden på 1880-talet.

   

 • Bild-10-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 363.  Vy över Mellanholmen år 1892. I förgrunden syns Långbron (Stenbron) och strax t.v. om domkyrkan syns gaveln av Bäckmans källare.

   

 • Bild-11-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 364.  Långbron - senare vanligtvis kallad Stenbron - mellan fastlandet och Mellanholmen. Bron revs i samband med att den nya kanalen med klaffbron byggdes år 1956.

   

 • Bild-09-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 365.  Kronholmskajen byggs. Bild från 1890-talet.

   

 • Bild-08-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 366.  Nybron - invigd 1894 - flaggprydd med anledning av någon högtidlighet. Denna bro byggdes om till nuvarande öppningsbara bro 1938.

   

 • Bild-07-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 367.  Vy över Härnösand från Gådeåbacken på 1870-talet. Ljusa byggnaden i förgrunden är gamla länshäktet. T.v. syns Kronholmen med Härnösands varv och Härnösands ångsåg.

   

 • Bild-06-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 368.  Vy över Nattviken och staden 1878 (Härnösand) Den långsträckta, ljusa byggnaden i vattnet i centrum av bilden är gamla kallbadhuset, uppfört på 1850-talet.

   

 • Bild-05-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 369.  Nya kallbadhuset vid Södra sundet, Härnösand. Badhuset uppfördes 1909.

   

 • Bild-04-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 370.  Vy över Östanbäcken och domkyrkan från Mellanholmen på 1870-talet. I förgrunden gamla bron över Östra kanalen, färdigställd 1855. Denna bro ersattes av en svängbro i mitten av 1890-talet, i samband med att Storgatan rätades ut till sin nuvarande sträckning.

   

 • Bild-03-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 371.  Härnösands gamla lasarett, Storgatan 1 Härnösand. Foto från 1910.

   

 • Bild-02-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 372.  Rådhuset vid Stora torget Härnösand. Numera återfinns gamla rådhuset på Länsmuseet-Murberget. Foto från 1901.

   

 • Bild-01-Härnösands historia-R.jpg

  Bild 373.  "Rysstugan" på sin ursprungliga plats i kvarteret Utkiken vid nuvarande Bergsgatan i Härnösand. T.v. skymtar Imanuelskyrkan.

   

 • NG-8464-R.jpg

  Bild 374.  Härnösands domkyrka.

 • NG-8463-R.jpg

  Bild 375.  Norra delen av Storgatan Härnösand. Främre huset till vänster, där står i dag Bergsgatan 3. Bilden tagen på 40-talet.

 • NG-8460-R.jpg

  Bild 376.  Storgatan 14 Härnösand / T.v. Wikmanska huset.

 • NG-8454-R.jpg

  Bild 377.  Norra delen av Storgatan Härnösand.

 • NG-8453-R.jpg

  Bild 378.  Östra kanalen i Härnösand där Brunnshusleden nu drar fram.

 • NG-8450-R.jpg

  Bild 379.  Packarlaven och Stora torget. Foto från 1910.