Nästa sida

 • Magasin vid Östra kanalen.jpg

  Magasiner vid Östra kanalen utgjorde ett pittoreskt inslag i stadens kommersiella liv. Bilden från 1920-talet.

  Bild 521. 

  Antal bilder: 78

 • Nattviken 1.jpg

  Nattviken

  Bild 512.  

   

 • Torghandel.jpg

  Bild 511. Torghandel på 50-talet.

 • Folkparken.jpg

  Bild 510.  Tullportsparken Härnösand.

 • Storgatan-Buss.jpg

  Bild 497.  Storgatan Härnösand.

 • Assars bild 94.jpg

  Bild 484.  Innan Nybron mellan Härnön och Kronholmen togs i bruk 1894 hade man från 1845 ordnat med färjerodd på samma ställe.

 • Brandstationen-1920-talet.jpg

  Bild 483.  Härnösands gamla brandstation Hovsgatan 20. Bilden troligtvis från sekelskiftet 1900.

 • Nya Pappershandeln-Nybrogatan.jpg

  Bild 1.  Stenbyggnaden till vänster är Sparbankhuset Nybrogatan / Köpmangatan. Som synes på bilden är Nybrogatan  kullerstenbelagd.

 • Wilh. Bolmbergs.jpg

  Bild 2.  Mitt i bilden ser vi Wilh. Blombergs Järnhandel. Wilh. Blomberg startade  redan 1902 sin järnhandel vid Stora Torget. 1938 flyttade Blombergs in i nya lokaler på Köpmangatan 5.

 • Vy från Artellerigatan.jpg

  Bild 3.  Fotat från Lägret Gådeåstaden. Det vita huset är "Gammhäktet" Viktoriagatan 14 där i dag E4 drar fram. På 50-talet användes byggnaden som äldre boende.

 • 1927-36 Org.JPG

  Bild 4.  Rysstugan. Denna lilla stuga är enligt traditionen Härnösands äldsta hus, möjligen byggt under senare delen av 1600-talet. Bilden är från 1927 från Bergsgatan i Härnösand. I samband med de ryska härjningarna efter Norrlandskusten 1721 ska ryssarna ha använt stugan som kokhus. Därför klarade den sig undan lågornas rov till skillnad från stadens övriga hus. Stenbyggnaden till vänster är Immanuelskyrkan.

 • Gästgivargården.jpg

  Bild 5.  Gästgivargården "Gästis" vid Östra kanalen, byggd av Jonas Mikael Lindström 1781. I uthuset intill fanns 1874 Västernorrlands Allehandas första tryckeri. I byggnaden t.h.  med det bekanta hästhuvudet på gaveln, bedrevs under många år sadelmakeri.

 • Statshotellet.jpg

  Bild 6.  En bild från Härnösands inre hamn någon gång på 1920-talet med det pampiga, numera rivna gamla Stadshotellet och Sparbankshuset i bakgrunden. I förgrunden Angur (t.v.) och Hemsö, som ingick i den stolta älvbåtsflottan på dussinet fartyg. En hästskjuts skramlar fram invid "Statt".

 • Stadsbild-1800-talet-1.jpg

  Bild 7.  Så här såg det ut i slutet av 1800-talet innan bron mellan Härnön och Kronholmen byggdes.

   

 • Vidar 3.jpg

  Bild 8.  "Vidar" byggdes 1865 vid Lindholmens Mekaniska verkstad i Göteborg. Köptes av Benny Lundqvist Härnösand 1947 och gick som passbåt mellan Härnösand och Lungön till 1969 då hon köptes av bröderna Insulander i Mariefred. Har sedan haft flertalet ägare, ägdes 2005 av Claes Brorssun Stockholm.

   

 • Vidar 2.jpg

  Bild 9.  "Vidar" Förtöjd nedanför Pressbyrån kiosk Skeppsbron.

 • Vidar 1.jpg

  Bild 10.  "Vidar"

 • Skeppsbron-1958-R.jpg

  Bild 11.  Skeppsbron  1958 / T.h. i bild ligger båten "Vidar"

   

 • Parad-02-R.jpg

  Bild 19.  Stora lastfartyg och mindre älvbåtar framför gamla tullen och Nätterquistska huset. Bild från 1940.

   

 • Vidar 4.jpg

  Bild 12.  "Vidar" 1967

 • Stadsbild 53-R.jpg

  Bild 13.  Köpmangatan  / T.h. ser vi Frimurarhuset och Enskilda Banken. T.v. skymtar man Springertska, Blomberska, Wulkanska och Edelsvärdska husen. Bilden troligtvis från 1910.

   

 • Badhusentren-R.jpg

  Bild 14.  Entrén till gamla varmbadhuset / Rådhusgränd. Byggt 1924

   

   

   

 • Tobaksmonopolet-R.jpg

  Bild 15.  När Strengbergs etablerade cigarrettillverkning i Härnösand 1903, startades en snabbt växande storindustri. Från ett privathus blev det 1907 en större tegelbyggnad. Denne blev snabbt för trång, och på bilden från vårvintern 1909 syns den nästan färdiga tillbyggnaden.

   

 • Skeppsbron-vinterskrud-R.jpg

  Bild 16.  Skeppsbron 31 på 1910-talet. Längst till vänster skymtar Ida Dahlboms Café Fyren.

   

 • WIKMANSKAHUSET-R.jpg

  Bild 17.  Wikmanska huset Storgatan 14 Byggnaden uppfördes under 1700-talet och förra hälften av 1800-talet och var ursprungligen ett handelshus med en kringbyggd inre gård. Inkörsporten till gården finns ännu kvar. Huset har genomgått ett flertal om- och tillbyggnader och har en rik panelarkitektur från slutet av 1800-talet. Innan Nybron byggdes 1894 utgjorde Storgatan med kanalbon den enda fasta förbindelsen med fastlandet.

   

 • Parad-03-R.jpg

  Bild 18.  Livlig torghandel i början av 1950-talet.

   

 • Parad-01-R.jpg

  Bild 20.  Under 1940-talet, innan den stora omdaningen av stadsbilden påbörjats, hade kvarteren runt Stora Torget en livfull småstadsprägel. Längs Trädgårdsgatan fram till kyrkan trängdes små och stora butiker, och många minns säkert de namn som synes på bilden. På Tua-kaféet en trappa upp kunde man vila sig vid en kopp kaffe och kanske titta på stadens schackspelare, som ofta träffades där.

   

 • Elverket-Gådaån-R.jpg

  Bild 21.  Gådeå Kraftstation år 1888. Landets första kommunala elverk för gatubelysning anlades 1885, då Härnösand förvärvade nedre Gådeåfallet 3 km från staden med tillhörande kvarn, såg och spikfabrik. Utrustningen för den elektriska gatubelysningen införskaffades från den amerikanska firman Thomson-Houston. Generatorn placerades i den gamla spikfabriken och gav 2000 V pulserande likström, avsedd för 38 båglampor. År 1888 byggdes ett nytt maskinhus av tegel i Gådeå, och ännu en generator för gatubelysning inköptes. Ny turbin och likströmsgenerator installerades då den gamla anläggningen moderniserades 1916. Gådeåstationen var sedan i drift till 1980 men revs 1992.

   

 • Härnösand gamla bilder 089-R.jpg

  Bild 22.  Södra Brännan omkring slutet av 1950-talet.

   

 • Stadsbild 28-R.jpg

  Bild 23.  Strax till höger efter Skrot och Lumpaffären ser vi Storgtan med gamla järnbron över kanalen. Bild från 1920-talet.

   

 • Östra kanalen-Hästhuvud-R.jpg

  Bild 24.  Ösra kanalen och Hellunds & Kjellins sadelmakeri på 1950-talet.

 • Kanalen-Då och nu-R.jpg

  Bild 25.  Östra kanalem 2015 och 1950-talet. Östra kanalbron i Härnösand fick sitt nuvarande vackra utseende tack vare en insats av byggaren och löjtnanten Hjalmar Elworth. Denne var länge en okänd son till den världsberömde svenske uppfinnaren John Eriksson. Hjalmar Elworth muddrade och breddade kanalen, spontade sidorna mot de sluttande stränderna och anlade en stenkaj. Elworth utsågs till arbetschef vid byggande av Östra kanalen. Arbetena inleddes 1852 och tog tre års tid. Farledens djup muddrades till 12 fot (knappt 4 meter). I samband med dessa arbeten byggdes år 1850 en ny bro mellan Härnön och Mellanholmen. Den första bron på platsen byggdes av trä redan 1658. Text och foto: Uno Gradin.

   

 • Packarlaven-R.jpg

  Bild 26.  Packarlaven var från början torgets sjösida. Här bedrevs torghandel, byggdes båtar på ett varv och hit kom fiskarna för att sälja sin fångst.

   

 • Stenbron-Rivs-R.jpg

  Bild 27.  Stenbron rivs.

   

 • Stenbron-Då och nu-R.jpg

  Bild 28.  Stenbron revs på mitten av 1950-talet. Västra kanalbron invigdes 1957 och revs 2015. Den nya bron öppnas för trafik februari 2016.

   

 • härnösand bertil 022-R.jpg

  Bild 29.  Korsningen Nybrogatan-Köpmangatan.

   

 • härnösand bertil 046-R.jpg

  Bild 30.  Storgatan vy mot centrum. Huset nämast till vänstar är Storgatan 54. På höger sida syns skylten på Nymans cykel och sportaffär. Bilden troligtvis från slutet av 1940-talet.

   

 • Assars bild 93-R.jpg

  Bild 31.  Sparbankshuset, korsningen Nybrogatan-Skeppsbron. Åren 1898-1899 uppförde Härnösands Sparbank ett bank och bostadshus vid Skepsbron-Nybrogatan. Bilden är från 1908.

   

 • Assars bild 69-R.jpg

  Bild 32.  Storgatan / Närmast till vänster det Burholmska huset med Tapet och färghandel i bottenvåningen, huset revs i slutet av 1950-talet och på den platsen byggdes Konsums affärshus.

   

 • Assars bild 150-R.jpg

  Bild 33.  Örnbergs bageri Holmgatan. Huset byggdes i slutet av 1800-talet och 1896 öppnade bröderna Roth ett bageri. Örnbergs tog över rörelsen och huset 1914.

   

 • Assars bild 46-R.jpg

  Bild 34.  Korsningen Storgatan-Trädgårdgatan före byggande av Prismahuset på 1950-talet.

   

 • Assars bild 53-R.jpg

  Bild 35.  Fram till sekelskiftet var det vanligt att samer vandrade ner från Jämtland med sina renhjordar och de hade sina vintervisten i härnösandstrakten. Bild från torget.

   

 • Assars bild 42-R.jpg

  Bild 36.  Wedins Café Pumpbacksgatan 3 drevs mellan åren 1921 fram till 1980 då kvarteret revs för att ge plats åt nya posthuset. I hörnet mot Köpmangatan låg som synes Calles Sport.

   

 • Assars bild 41-R.jpg

  Bild 37.  När nya Sparbankshuset stod färdigbyggt 1897 flyttade Wirströms konditori in i det nya huset med ingång från Nybrogatan-Skeppsbron.

   

 • Assars bild 40-R.jpg

  Bild 38.  Torgets sydöstra hörn i slutet av 1950-talet. I ett gammalt timrat tvåvånings trähus med panel fanns Cecil, ett Kafé med gamla anor. Vid entrén ledde den högra dörren till Cecil den vänstra till Ivar Öbers frisersalong. I lokalerna en trappa upp drev Anna Ekman sin matservering Nya Matsalar. I butiken till vänster låg Ellen Magnussons sytillbehör. Den butiken hade flyttat från det andra huset på bilden, vid torgets nedre del som synes på bilden är huset utrymt för rivning. Där hade övervåningen inrymt Lucullus Matsalar. Till höger om Kafeét går en smal gränd in, för att stanna ett 20 tal meter och förgrenas upp åt norr till Trädgårdsgatan och nedåt söderut till Västra kyrkogatan.

   

 • Assars bild 39-R.jpg

  Bild 39.  Sollanders tobaksaffär Storgatan omkring 1960. Hela trähuskvarteret revs när de nuvarande fastigheterna byggdes i början av 1960-talet.

   

 • Assars bild 38-R.jpg

  Bild 40.  På bilden ser vi Färgargränd mynnar ut i Storgatan. Längst til vänster skymtar den gamla träkåk där Kanalcafét i dag är inrymt.

   

 • Assars bild 37-R.jpg

  Bild 41.  Ett av de äldsta kaféerna som funnits i Härnösand. Adressen var Storgatan 7. Från 1940 hette stället Café Svea. Kvarteret revs omkring 1960.

   

 • Assars bild 35-R.jpg

  Bild 42.  Södra Brännan på slutet 1950-talet. T.v. på bilder ser vi punkthuset.

   

 • Assars bild 33-R.jpg

  Bild 43.  Entrén till Ängevallen / Ringvägen på 1930-talet.

   

 • Assars bild 30-R.jpg

  Bild 44.  I förgrunden Volvo PV 444 D årsmodell 1952. Stora trähuset är Ringvägen 11 Kronholmen.

   

 • Assars bild 21-R.jpg

  Bild 45.  Nedanför Franzenskolan Änget på 1930-talet.

   

 • Assars bild 29-R.jpg

  Bild 46.  Stora trähuset till vänster i bild är Ringvägen 11 Kronholmen / April 1964.

   

 • Assars bild 28-R.jpg

  Bild 47.  Bränneritjärnen, Kronholmen, sent 1800-tal.

   

 • Assars bild 27-R.jpg

  Bild 48.  Ängevallen, Murbergsvägen och Djuphamnen på 1940-talet.

   

 • Assars bild 26-R.jpg

  Bild 49.  Murberget 1930-talet.

   

 • Assars bild 25-R.jpg

  Bild 50.  Murberget 1930-talet.

   

 • Assars bild 24-R.jpg

  Bild 51.  Gamla Ängegården 1952.

   

 • Assars bild 23-R.jpg

  Bild 52.  Gamla Ängegården 1952.

   

 • Assars bild 13-R.jpg

  Bild 53.  Navigationsskolan Härnösand 1936.

   

 • Assars bild 22-R.jpg

  Bild 54.  T.h. på bilden ser vi Ängeskolan och Ängevallen på1950-talet.

   

 • Assars bild 19-R.jpg

  Bild 55.  Utsikt från Stenhammar över Härnösand tidigt 1900-tal.

   

   

 • Assars bild 18-R.jpg

  Bild 56.  Hernö bryggeri / 1932.

   

 • Assars bild 17-R.jpg

  Bild 57.  Hernö bryggeri / 1932.

   

 • Assars bild 16-R.jpg

  Bild 58.  Geresta Herrgård / 1908.

   

 • Assars bild 15-R.jpg

  Bild 59.  Sommar restaurangen Rosenbäck. Geresta Herrgård sent 1800-tal.

   

 • Assars bild 14-R.jpg

  Bild 60.  Norrlands Vanföreanstalt sent 1950-tal.

   

 • Assars bild 12-R.jpg

  Bild 61.  Johannesbergsskolan 1948.

   

 • Assars bild 11-R.jpg

  Bild 62.  Vy från Stenhammar omkring 1900-talet.

   

 • Assars bild 10-R.jpg

  Bild 63.  Specksta / Omkring 1920-talet.

   

 • Assars bild 9-R.jpg

  Bild 64.  Lövuddens sågverk / Byggd 1903 och revs 1960.

   

 • Assars bild 8-R.jpg

  Bild 65.  Lövuddens gård Härnösand / Byggd omkring 1850-talet.

   

 • Assars bild 7-R.jpg

  Bild 66.  Arwid "Avas" Wibergs kiosk Tullportsgatan tidigt 60-tal.

   

 • Assars bild 6-R.jpg

  Bild 67.  Gammal kiosk vid Södra vägen Härnösand.

   

 • Assars bild 5-R.jpg

  Bild 68.  Gådeå Sjukhus Härnösand / 1932.

   

 • Assars bild 4-R.jpg

  Bild 69.  Gamla häktet / Viktoriagatan Härnösand.

   

 • Assars bild 3-R.jpg

  Bild 70.  Vy över Rotudden i Härnösand. 

 • Assars bild 2-R.jpg

  Bild 71.  Vy över Rotudden 2 Härnösand.

   

 • Assars bild 1-R.jpg

  Bild 72.  Westins kiosk / Viktoriagatan Härnösand.